İUS’ta Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan Hakları ve Anma Konulu Konferans Yapılmıştır

Prof. Pettigrew

İUS Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferans kapsamında Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden (ABD) gelen Prof. Dr. Sc. David Pettigrew, 22 Kasım 2022 Salı günü “Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan Hakları ve Anma” başlıklı bir konferans vermiştir.

Anma kültürünün kurulmasının ve beslenmesinin önemine dikkat çekerek, anma yerleri inşa etmenin öneminin altını çizmiştir. Teorik incelemenin ardından Bosna Hersek'te yaptığı araştırmanın sonuçlarını sunmuştur. Prof. Pettigrew çelişkili bulduğu olgu hakkında vurgu yaparak ‘Sırp Cumhuriyeti'nde savaş suçluları için anıt alanları inşa ediliyor ve duvar resimleri yapılıyor, ancak diğer yandan Bosna-Hersek'te soykırım mağdurları ve savaş suçu herhangi bir anıt alanı yok. Açık olmak gerekirse, Sırp Cumhuriyeti'nde bu tür alanlar inşa etmek imkânsız’ ifadelerini kullanmıştır. Son olarak, Dr. Pettigrew, temel insan haklarından biri olarak hatırlama hakkı da dahil olmak üzere anmaya ilişkin argümanlarını ve lege ferenda değişiklik önerilerini sunmuştur.

Konferanstan sonra katılımcılar Bosna Hersek için bu önemli konu hakkında ek sorular sorma ve daha fazla bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

Paylaş