IUS Psikoloji Öğrencileri Çocuk ve Gençlik Festivalinde Sunum Yaptı

l

27 Kasım 2023 tarihinde, IUS Psikoloji öğrencileri ve danışman hocaları Asistan Lejla Mustoo Başer, "Çocuklar ve Gençler Sizi Anlatıyor" Çocuk ve Gençlik Festivali'ne katılmışlardır. "Zorbalık- yardım çağrısı" konulu bir sunum yapan IUS Psikoloji ekibi, zorbalığın psikolojik nedenlerini ve sonuçlarını anlamanın yanı sıra zorbalığı önleyecek tedbirlerin önemli yönlerini açıklamıştır. Buna ek olarak, aile bağlamı ve eğitim kurumları içindeki etkisi ve bunların birbiriyle olan ilişkisi de vurgulanmıştır.

Gençlerin düşüncelerini ifade etme, ufuklarını genişletme ve önleyici tedbirlerden, etkili başa çıkma yöntemlerine kadar ruh sağlığının güçlendirilmesinde proaktif olma şansına sahip oldukları bu sürükleyici sürecin bir parçası olmak oldukça gururlandırıcıdır. Ayrıca IUS ekibi, IUS Psikoloji bölümünün temsilcileri olarak öğrencilerin diğer öğrenciler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, polis memurları ve ebeveynlerle karşılıklı görüşlerini paylaştıkları bir panel tartışmasına katılmıştır. Bu deneyimin önemini vurgulayan bir diğer husus da Festivalin amaçlarının 3, 4, 5, 10 ve 16 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile (SDG) uyuşmasıdır.

Bu vesileyle, organizatör ve uygulama uzmanı Sayın Nermina Vehabović- Rudež'e IUS Psikoloji programını davet ettiği ve Festivalin moderatörlüğünü yaptığı için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, sunum yapan öğrencilerimizden Iman Hasanović, Sajra Hodžić, Tara-Michelle Gliha ve panel tartışma ekibinden Sumeja Kadribegović, Aldemar Memić ve Sara Humić'e sergiledikleri muazzam özveri ve çabaları için teşekkür ederiz. Gelecekteki ruh sağlığını güçlendirme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini dört gözle beklemekteyiz.

Paylaş