IUS FBA İşgücü Piyasasında Engelli Bireyler Hakkında Farkındalığın Arttırılması Oturumuna Ev Sahipliği Yapıyor: Kapsayıcılığı Güçlendirmek

Empowering Inclusion

İşletme ve Yönetim Fakültesi (FBA), 30 Kasım 2023 Perşembe günü, engelli bireyler ve karşılaştıkları zorluklar hakkında farkındalık oluşturmaya odaklanan eğitici bir bilgilendirme oturumuna ev sahipliği yapmıştır. Oturum, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile "Želim biti dio društva" Derneği arasında kısa süre önce imzalanan Mutabakat Zaptının bir sonucudur. Doç Dr. Ognjen Riđić ve Yrd Doç Dr. Hamza Smajić, İş Dünyasını Anlamak (ECON105) dersine kayıtlı öğrencilerle etkileşim kurmak üzere üç genç eğitimciye sıcak bir karşılama düzenlemiştir.

Oturum esnasında eğitimciler, geçmiş girişimlerine ilişkin içgörülerini paylaşmış ve engelli bireylerin daha iyi bir şekilde dahil edilmesi için savunuculuk konusunda öğrencilerle diyalog kurmuştur. Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik entegrasyonu için farkındalık yaratmanın öneminin bilincinde olan öğrenciler, topluluğun karşılaştığı zorluklara ilişkin övgüye değer bir anlayış sergilemişlerdir. Ancak etkinlik, kaydedilen ilerlemeye rağmen, Bosna Hersek'in kapsayıcılığa yönelik çabalarının gelişiminde daha katedilmesi gereken bir yol olduğunu belirtmiştir. Engelli bireylerin iş gücüne dahil edilmesi sadece bir kurumsal sosyal sorumluluk eylemi değil, aynı zamanda stratejik bir iş hamlesidir. Bu yaklaşım, engelli bireylerin işgücüne dahil edilmesinin hem bireylere hem de parçası oldukları işletmelere fayda sağladığını gösteren daha geniş bir küresel eğilimle uyumludur. Uluslararası örnekler, bu tür kapsayıcılığın yalnızca engelli bireylerin yaşamlarını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda şirketlerin üretkenliğini ve çeşitliliğini de olumlu yönde nasıl etkilediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, eğitim oturumu, engelli bireylerin haklarının savunulmasının büyük bir önem arz ettiğini vurgulamıştır. IUS, engelli bireylerin haklarının, ihtiyaçlarının bilincinde ve sürekli olarak gözlendiği daha kapsayıcı bir toplum olmayı teşvik etme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Bu bağlılık hem eğitim çabalarını hem de kurumsal sorumluluğu kapsayan daha geniş bir toplumsal ilerleme vizyonuyla uyumludur. Ayrıca, daha merhametli ve eşitlikçi bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır.

Paylaş