IUS Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek için Harekete Geçti

IUS in SDG Action

IUS'ta BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) uygulanmasına yönelik yoğun çabalar 2018'de başlamıştır. SDG dağıtımı kademeli olarak üniversite gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitli bölümlerine dahil edilmiştir. IUS, SDG'leri 2022- 2026 Stratejik Planına dahil ederek daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalışma taahhüdünü açıklamıştır. Öğrenciler, akademisyenler ve tüm IUS çalışanları, üniversitenin yerel ve küresel toplulukların SDG’leri sunmalarına nasıl yardımcı olabileceği konusunda söyleşilere katılmaya, farkındalık yaratmaya ve somut adımlar atmaya teşvik edilmiştir.

Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması, üniversitelerin faaliyetlerini dört önemli alanda değerlendirmektedir bunlar: araştırma, öğretim, sosyal yardım ve topluma SDG sunumunda yardımcı olmaktır.

SDG Eyleminde IUS sloganı altında, IUS tarafından alınan çabalar göz ardı edilmemiştir. Etki Sıralaması açılış üyesi olarak IUS, 112 ülke/bölgeden 1591 katılımcı üniversite arasında Bosna Hersek’ten tek üniversite olarak bu üniversite sıralaması listesinde üst üste beşinci kez yer almaktadır.

THE metriklerine göre sıralama kuruluşu, IUS'un 2022'de en iyi performansı elde ettiği 4 hedefin SDG 5 Cinsiyet Eşitliği, SDG 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG 10 Eşitsizlikleri Azaltma ve SDG 17 Hedefler için Ortaklık olduğunu belirtmiştir.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın hedefidir. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adaletle ilgili olanlar da dahil olmak üzere karşılaştığımız küresel zorlukları da ele almaktadır. 17 Hedefin hepsi birbirine bağlıdır, bu yüzden hiçbirini geride bırakmamak için 2030 yılına kadar hepsine ulaşmamız gerekmektedir.”

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

Paylaş