IUS 1. Master ve Doktora Öğrencileri Konferansı

The 1st IUS Graduate Conference

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) tarafından bu yıl ilk olarak düzenlenen, IUS 1. Master ve Doktora öğrencileri Konferansı, 21 Mayıs 2015, Perşembe günü,  başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu konferans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, ilgi alanları ile ilgili fikirleri, tartışmaları ve yaptıkları çalışmala sonuçlarını sunmaları açısından, büyük bir fırsat sunmuştur. Sanat, tarih, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve doğa bilimleri alanlarında geniş bir saha çalışması alanı sunan IUSGC 2015, katılımcılara uluslararası ve disiplinler arası ortamda fikir alış verişinde bulunmaları imkanı sağlamıştır. IUSGC 2015, katılımcılara,  sanat, siyaset, sosyoloji, tarih, kültür, psikoloji, ingilizce, resim, ekonomi, yönetim gibi beşeri ve sosyal bilimler alanından başlayarak, genetik, mimarlık, biyoloji  ve teknik bilimler alanını içeren  geniş bir konu yelpazesi sunmuştur. Ayrıca, makale sunumlarını gerçekleştiren, konferans katılımcıları, saygın araştırmacılardan ve akademisyenlerden, yaptıkları çalışmalar ile ilgili öneri ve geribildirim alma fırsatı yakalamışlardır. 

Konferans, okulumuz Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun katılımcıları selamlayarak ve başarılar dileyerek başladığı açılış konuşması ile açılarak, IUSGC 2015 Başkanı Yasin Demirtaş’ın, konuşması ile devam etti.  Aynı zamanda konferansa, acılış konuçmacısı olarak; Nevada Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Rafik Beekun, IUS’tan Prof. Dr. Metin Toprak, Prof. Dr. Mojmir Sabolovič  ve   Doç. Dr. Nudžejma Obralić  katılım gösterdiler. Prof. Toprak, konuşmasında, araştırma, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında izlenilmesi gereken akademik ve profesyonel yollar, Prof. Sabolović, akademik çalışmalarda yeni yöntemler ve yenilikler doğrultusunda, katılımcılara bilgi verirken, Prof. Obralić ise, akademik başarıya motive eden etkiler konusunda yapmış olduğu araştırma sonuçları ile ilgili bir konuşma yaptı. 

IUSGC 2015’e, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İsveç, Gana, Nijerya, Iran ve bir çok ülkeden 77 özet ve  45 tam metin başvurusu, kabul edildi.  Kabul edilen makale bildirimleri, özgünlük, tartışma, konumlandırma ve yazı stili kalitesine göre Bilimsel Kurul tarafından  değerlendirildi. Değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan makale bildirimleri, Danışma kuruluna yönlendirildi, bu doğrultuda Danışma Kurulu aşağıda ismi belirtilen katılımcıların, ödül almaya hak kazandığını açıkladı. 

1. Ödülü, Türkiye İstanbul Üniversitesi, Betül Ismić, 

2. Ödülü, İsveç, Lund İstanbul Üniversitesi,  Helga Dizdarer, 

3. Ödülü, Bulgaristan, Ohrid Üniversitesi,  Kalin Kalinov St. Kliment.

Paylaş