Hayat TV, VACD Konuk Konuşmasında Sektör Uzmanlığını Sunuyor

VACD Guest Lecture

Heyecan verici ve bilgilendirici bir oturumda, önde gelen bir medya kuruluşu olan Hayat TV'nin temsilcileri, kısa bir süre önce Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı eğitim programında Doç. Dr. Muhammed Yasir Göz tarafından verilen Dijital TV Prodüksiyonu (VA 444) dersi öğrencileriyle uzmanlıklarını paylaşmıştır. Hayat TV'den Sayın Senad Omerašević, Sayın Jadran Ibrulj, Sayın Anel Mulaosmanović, Sayın Haris Mulaosmanović ve Sayın Semir Kominlija gibi değerli isimlerin konuk olduğu ders, öğrencilerin video prodüksiyonunun incelikleri, ekipman kullanımı ve profesyonel ipuçları ve püf noktaları hakkında ilk elden bilgi edinmeleri için güzel bir fırsat olmuştur.

Etkinlik, televizyon yapımcılığının gerçekliğinin deneyimini sınıfa taşımıştır. Öğrencilere sadece TV prodüksiyonunun dinamik dünyasına dair iç görü kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda onlara sektör profesyonelleriyle etkileşime girme şansı sunarak teori ve pratik bilgi arasındaki boşluğu doldurmalarını sağlamıştır.

Hayat TV Haber ve Belgesel Programı Başkanı Senad Omerašević, gazetecilik ve yayıncılık alanındaki engin deneyimlerini paylaşarak dersi işlemiştir. Öğrenciler, Sayın Omerašević'in hikâye anlatımı, habercilik ve belgesel prodüksiyonu alanlarındaki uzmanlığından faydalanma ayrıcalığına sahip olmuşlardır. Bu uygulamalı deneyim, haber ve belgesel içerik oluşturmanın inceliklerini daha iyi anlamalarını sağlamıştır.

Yönetmen Sayın Jadran Ibrulj, öğrencilere televizyon yapımcılığının yaratıcı yönlerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunmuştur. Karar verme süreci ve fikirlerin hayata geçirme sanatı hakkındaki görüşleri, meraklı görsel hikâye anlatıcıları için gerçekten bilgilendiricidir.

TV yapımcılığının teknik yönleri Hayat TV Teknik Ekipman Müdürü Sayın Anel Mulaosmanović tarafından ele alınmıştır. Kendisi öğrencilere ekipman kullanımı, bakımı ve sorun giderme konularında temel bilgiler sağlamıştır. Bu bilgiler, öğrencilerin dijital TV prodüksiyonunun teknik yönünde güçlü bir temel geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Hayat TV Kamera Ekibi Başkanı Sayın Haris Mulaosmanović, kamera çalışması ve sinematografi dünyasına kıyaslanamaz bir bakış sağlamıştır. İlgi çekici görseller yakalama konusundaki uzmanlığı ve kamera ekipmanları hakkındaki bilgisi öğrenciler için son derece faydalı olmuştur.

Teknik Rehberlik ekibinin bir üyesi olan Sayın Semir Kominlija, televizyon sektöründeki operasyonel prosedürler ve en iyi uygulamalar hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır. Teknik konuları yönetme ve sorunsuz prodüksiyon iş akışları sağlama konusundaki deneyimi, derse çok önemli bir katkı sağlamıştır.

Konuk konuşmacı, içeriğin kavramsallaştırılmasından, izleyiciye ulaştırılmasına kadar, TV prodüksiyon sürecinin bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca televizyon kanalındaki birliği, ekip çalışması ve iletişimin öneminin de altını çizmiştir.

Paylaş