Erasmus Beni Nasıl Etkiledi? – Öğrenim Hareketliliği Deneyimleri ve Beklentileri Paneli

erasmus

21 Aralık 2022 Çarşamba günü IUS Balkan Çalışmaları Merkezi (BSC), IUS Uluslararası ilişkiler Ofisi (IRO) ve IUS Öğrenci ve Kariyer Merkezi (SCC) işbirliğiyle Erasmus+ deneyimleri, katılımı ve beklentileri üzerine “Erasmus Beni Nasıl Etkiledi?” konulu bir panel düzenlemiştir.

IRO Hareketlilik Koordinatörü Sn. Ermisa Ćišić, IUS'un 2015'ten bugüne Erasmus+ Programına öğrenci ve personel katılımı açısından oynadığı rolü vurgulayarak paneli başlattı. IUS 2022-2026 Stratejik Planının içselleştirmeyi kilit ilkelerinden biri olarak gösterdiğini belirtti. Ayrıca Sn. Ćišić, Erasmus+ değişiminin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.Hareketliliğin öğrencilerin karakterlerini geliştirdiğini ve konfor alanlarından çıktıktan sonra edindikleri deneyim sayesinde IUS'a daha organize, daha hedef odaklı, daha özgüvenli, daha proaktif döndüklerini belirtti. Belirttiği bir diğer ilginç nokta ise Erasmus+ değişim programına katılan öğrencilerin daha iyi istihdam edilebilirliği oldu.

Beş öğrenci: Sn. Roberta D'Agostino, Sn. Maria Perojević, Sn. Nedžma Latić, Sn. Muhammet Said Küçük ve Sn. Coline Melanie Laurance Linquette kendi konu başlıklarını anlattıkları bir panel gerçekleştirdiler. Roberta, öğrenci değişim programlarının nasıl yumuşak bir güç biçimi olduğuna odaklanırken, Maria ve Nedžma Avrupa ve ulusal kimliklerin Erasmus deneyimi aracılığıyla nasıl tasvir edildiğini ele aldılar. Muhammet Said, Erasmus değişim programının Doğu ile Batı arasında nasıl durduğunu anlattığı konuşma, Lille Katolik Üniversitesi'nden bu dönem için gelen değişim öğrencimiz Coline Linquette’nin konuşması için bir giriş oldu ve Coline kişisel değişimine odaklandı ve gelmeden önceki Bosna-Hersek, Bosna halkı ve İslam'a bakış açısını altı ay sonraki şimdiki bakış açısıyla karşılaştırdı. Şimdiye kadar tanıştığı insanların sıcaklığı karşısında hayrete düşerek, bu olağanüstü deneyime şükran duyarak, bambaşka bir insan olarak Fransa'ya döneceğinden bahsetti.

Paylaş