COVİRNA Proje Sonuçları

covirna

COVRİNA projesinin 2,5 yılı boyunca, 12 ülkeden 15 ortak, kardiyovasküler problem geliştirme riski taşıyan COVID-19 hastalarını belirlemek için bir teşhis araç seti oluşturma konusundaki bilgi ve uzmanlıklarını birleştirmek için bir araya gelmiştir. Projenin en önemli sonucu, yeni biyobelirteçlerin ve ilaç hedeflerinin benzersiz bir kaynağını temsil eden bir veri tabanı olan COVRİNAdb'dir. Ayrıca, COVID-19 hastalarında, özellikle Uzamış COVID'Lİ hastalarda kardiyovasküler komplikasyonların teşhis edilmesinde nasıl yardımcı olabileceğini gözlemlemek için araç seti daha derinlemesine incelenecektir. Proje bitmiş olsa da, araştırmacılar, politika yapıcılar ve sağlık profesyonelleri de dahil olmak üzere alandaki uzmanlar, kardiyovasküler bozukluğu olan hastalara yardımcı olacak teşhis araçlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusundaki çalışmalarına devam edeceklerdir.

19 Nisan 2023 tarihinde Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen final proje toplantısı ve konferansında, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden IUS COVİRNA Proje Koordinatörü Doç. Dr. Kanita Karađuzović – Hadžiabdić, final COVİRNA proje konferansı sırasında AI / RNA tabanlı teşhis konulu “Moleküler Teşhis ve Terapi yoluyla Kişiselleştirilmiş Bakım ve Hasta Sonuçlarının İyileştirilmesi” adlı bir panelde yer almıştır. Toplantıda, her biri AB tarafından finanse edilen projelerin Avrupa bağlamından COVIRNA araç setinin yararları ve uygulamalarına ve araştırmanın nasıl ilerletileceğine kadar çeşitli konuları kapsayan beş panel yer almıştır.

Ayrıca katılımcılar, projenin diğer ilgili alanlardaki başarılarını, zorluklarını ve uygulanabilirliğini ele almıştır. Konferansta yapılan sonuçlardan bazıları, sağlık verilerinin önemini, sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan kişiselleştirilmiş tıp olarak COVİRNA örneklerini ve tedaviye göre önlemenin önemini vurgulamıştır. COVIRNA Proje Koordinatörü Lüksemburg Sağlık Enstitüsü Dr. Yvan Devaux, “Bu sonun başlangıcı değil. Bu başlangıcın sonudur. COVİRNA projesinin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlama planımızla Avrupa Komisyonu'na geri dönelim" demiştir.

Son olarak, COVİRNA, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve olumsuz sonuçları azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanacaktır. Araç seti, kalbi etkileyebilecek diğer sağlık sorunlarına veya gelecekteki pandemilere uygulanabilecektir. Ortakların proje süresince edindikleri tecrübe ve bilgi birikimi, modern tıpta yenilikçi uygulamalarda daha fazla kullanılabilecek değerli varlıklardır.

Paylaş