CANDI Projesi - Dijital Mesleki Eğitim Öğretiminde Kapasite Geliştirme

Candi project

Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta Dijital Eğitime Hazır Olmanın Tanıtılması

Proje lideri AFBB’nin (Aademie für berufiche Bildung gGmbH) organizasyonunda, IUS Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi temsilcileri, Bayan Mirsada Mehremić ve Bay Emir Sehić, geçen ay Dresden'de gerçekleşen yeni CANDİ projesinin birinci koordinasyon toplantısına katıldı.

CANDI projesi, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta dijital araçların kullanımında artan dijital pedagoji ve uzmanlık ihtiyacına bir karşılıktır. Dijital dönüşüm, mesleki eğitim sektörünü tesir etmekte ve pedagojik yaklaşımlarını yeni zorluklara uyarlaması ve metodolojik repertuarlarını genişletmesi gereken mesleki eğitim öğretmenlerinin öğretim uygulamalarını etkilemektedir.

Proje, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'taki mesleki eğitim öğretmenlerini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmayı amaçlayan bir atölye müfredatı geliştirmeyi amaçlamaktadır. CANDİ atölye müfredatı, mesleki eğitim öğrencilerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yerel öğretmenlerle yakın iş birliği içinde geliştirilmiştir. Atölye karma bir kurs olarak yürütülecektir ve Boşnakça ve Arnavutça olarak sunulacaktır. Proje sonunda, CANDI müfredatının geliştirme ve uygulama aşamalarında edinilen deneyimleri ve geri bildirimleri kapsayacak bir transfer konsepti geliştirilecektir. CANDI transfer konsepti, meslek yüksekokullarının bu eğitim alanındaki kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

CANDİ Ortakları:

Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson 

IUS Life - Lifelong Learning Center 

Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica  

AlbanianSkills

Mediterraneo International Center 

Shkolla e Mesme e Ndërtimit "Karl Gega"

JU Srednjoškolski centar Hadžići 

FHD - Fachhochschule Dresden 

Paylaş