Bina Şekillerinin, Yüksekliğinin ve Karşılıklı Konumunun Dış Mekân Havalandırmasının Verimliliği ve Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: IUS FENS Projesi

FENS Project

Prof. Dr. Muhamed Hadžiabdić liderliğindeki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) ekibi, "Bina Şekillerinin, Yüksekliğinin ve Karşılıklı Konumunun Dış Mekân Havalandırmasının Verimliliği ve Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması" adlı proje üzerinde çalışacaktır. Saraybosna Kantonu Kalkınma Planlama Enstitüsü ile iş birliği içinde olacak olan bu proje, binaların şekil ve yüksekliğinin yanı sıra karşılıklı konumlarının dış mekân havalandırmasının verimliliği ve dolayısıyla hava kalitesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırma, bina/binalar etrafındaki gerçek koşullarda hava akışının fiziğini ve farklı şekil ile yükseklikteki binaların mikro ve yerel ölçeklerde dış mekân havalandırmasının verimliliği üzerindeki etkisini kavramaya odaklanmaktadır. Araştırmada Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), özel hesaplama kodlarıyla, gelişmiş hava akımı ve türbülans modelleri ile kullanılacaktır.

Araştırma aşağıda belirtilen soruları ele almaktadır:

  • Binanın şekli ve yüksekliği, mikro ve yerel ölçeklerdeki mekanlarda dış mekân havalandırmasının verimliliğini nasıl etkiler?
  • Binanın şekli ve yüksekliği ile açık alanlardaki kötü havalandırılan bölgelerin boyutu arasında ne gibi bir ilişki vardır?
  • Binaların karşılıklı konumu, mikro ve yerel ölçeklerde dış mekân havalandırmasının kalitesini nasıl etkiler?
  • Saraybosna Vadisi'nde bina inşaatı için dış mekân havalandırması ile ilgili pratik yönergeler nelerdir?

Bilimsel kanıtlara dayanarak, bu araştırma Saraybosna Kantonunda kentsel alanların dış mekân havalandırması üzerinde mümkün olan minimum olumsuz etkiyi sağlayacak en iyi bina yapım uygulamalarının oluşturulmasına faydalı olabilecektir.

Proje, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı tarafından, 2023 yılı Kanton Saraybosna Bütçesinden bilimsel araştırma / sanatsal araştırma / araştırma ve geliştirme projeleri ve programlarının ortak finansmanı için kamuya yapılan genel çağrı yoluyla desteklenmektedir.

Paylaş