BH Adrion Stajyer Projesi Birinci Seviye Kontrol Temsilcisi IUS'ta Denetim Yaptı

Adrion project

Bosna Hersek (BH) Maliye ve Hazine Bakanlığı Birinci Düzey Kontrol temsilcisi Sayın Hanifa Ramović, 28 Kasım 2023 Salı günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni (IUS) ziyaret etmiştir. Ziyaret, 30 Eylül 2023 tarihinde resmi olarak sona eren Yenilenebilir Enerji Alanında Adrion Stajyer Ulusötesi Yüksek Lisans projesiyle ilgili kontrol sürecinin bir parçasıdır.

Sayın Ramović ziyareti sırasında Adrion Trainee proje ekibiyle bir araya gelerek proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin değerli bilgiler edinmiştir. Toplantı, Adrion Trainee Proje Koordinatörü Yardımcı Doçent Dr. Ismar Alagić'ten IUS hakkında daha fazla bilgi edinmesi için de bir fırsat sağlamıştır.

Projenin ilerleyişinden ve sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Ramović, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni Adrion Trainee girişimini özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü için takdir etmiştir. Yenilenebilir enerji alanında yüksek lisans eğitim programının başlatılmasında ulus ötesi iş birliğine odaklanan bu proje, Balkanlar bölgesinde sürdürülebilir kalkınma, akademik mükemmellik ve inovasyona katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ziyaret ayrıca, proje kapsamında ortak finanse edilen ürün ve hizmetlerin başarıyla teslim edildiğini doğrulamaktan sorumlu olan Birinci Seviye Kontrolünün önemli görevini de açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca kontrol, yararlanıcılar tarafından beyan edilen harcamaların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlamaktadır.

Bosna Hersek Maliye ve Hazine Bakanlığı'na bağlı IPA Program ve Projelerinin Finansmanı Sektörü'nün (CFCU) bu bağlamda Bosna Hersek'i temsil eden makam olarak tanımlandığını belirtmek gerekmektedir. Bu durum, hükümetin bölgesel ve ulus ötesi etkiye sahip projelerde kaynakların uygun şekilde kullanılmasını denetleme ve sağlama konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Paylaş