#BeSafeInCyberspace: Siber Güvenlik Farkındalık Ayı

Cybersecurity Awareness Month

30 Ekim 2023 tarihinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden (FENS) Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (CSE), Yazılım Mühendisliği (SE) ve Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği (AIDE) eğitim programlarından Yrd. Doç. Dr. Amal Mersni ve Dr. Özge Büyükdağlı tarafından IUS’ta ikinci siber güvenlik etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlik, CSE'de özgüvenli bir yüksek lisans öğrencisi olan Sayın Erna Berbić ile MİBO Komunikacije Saraybosna ve Cisco Systems Internetworking d.o.o Saraybosna'nın katılımıyla Siber Güvenlik Farkındalık Ayı sayesinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik inanılmaz bir başarıya ulaşmış ve katılımcılara dolu dolu bilgiler bırakmakla beraber, esinlendirmiştir. Etkinlikte birkaç seçkin konuk konuşmacı yer almış ve bu da katılanların tümü için bilgilendirici ve öğretici olmuştur.

Saraybosnalı Cisco Sistem mühendisi Bay Rešad Rovčanin, siber güvenliğin gelişen görünümü üzerine yaptığı etkileyici konuşmasıyla etkinliği başlatmıştır. Rovčanin'in ardından Saraybosna'daki MİBO Komunikacije Teknik Departmanı Başkanı Haris Brkanić, siber güvenlik zorluklarının üstesinden gelmek için yenilikçi yaklaşımlara ışık tutarak uzmanlığı hakkında bilgilerini paylaşmıştır. Son açılış konuşmacısı, Fransa'daki CERT Hermès'ten Sayın Quentin Heyler, proaktif siber güvenlik önlemlerinin kritik rolünü vurgulamıştır. Sistem korumanın seçeneklerinden biri olan etik hacklemenin öneminden bahsetmiştir. Fikirlerini pekiştirmek için siber güvenlik penetrasyon testinin bir gösterisini sergilemiştir. Kendisinin uluslararası perspektifi, etkinliğe küresel bir boyut katmıştır.

Bu açılış oturumlarının yanı sıra, etkinlikte IUS CSE mezunları ve SE mezunlarının deneyimlerini paylaştıkları ve siber güvenlik dersindeki kavramları öğrenmekten kariyerlerinde uygulamaya kadar, siber güvenlik eğitimine yatırım yapmanın somut faydalarını gösteren panel tartışmaları yer almıştır.

Etkinlik, katılımcılara tanınmış uzmanlardan değerli bilgiler ve mezunlardan dijital çağın zorluklarıyla nasıl başa çıkılacağı ve siber güvenliği anlamlı bir şekilde nasıl etkileyeceği konusunda önemli bilgiler sağlamıştır.

Paylaş