Avustralyalı Erkek Sağlığı Uzmanı Dean Quirke, Travma Psikolojisi Öğrencileri için DFV Tipolojileri Üzerine Online Workshop Düzenledi: İki tür Aile İçi Şiddet- Kobra ve Pitbull Tipolojisi

Dean Quirke

24 Kasım 2022'de Avustralya'dan erkek sağlığı uzmanı Bay Dean Quirke, yakın partner şiddeti salgınını (IPV) açıklığa kavuşturmuştur. Bay Quirke bilgilerini ve uzmanlığını IUS Travma Psikolojisi öğrencileri için üç saat süren ücretsiz bir online workshopta paylaşmıştır. Workshopta konuşmacı, davranışsal bağımlılık paradigması bağlamında IPV'yi açıklamış, ele almış ve incelemiş, farklı IPV türleri veya Aile İçi / Aile içi şiddet hakkında konuşmuştur bunlar: durumsal çift şiddeti ve sürekli şiddet modeli (devamlı şiddet örüntüsü: istismarcıların %95-98'i erkektir) ve Kobraya karşı Pitbull yakın partnerin istismar davranış tipolojisidir.

 

Bay Quirke, bu farklı istismarcı davranış türlerinden kaynaklanan farklı saldırganlık türlerinden bahsetmiştir. Bu iki tür aile içi şiddetin mağdurları, faillerin ve mağdurların özellikleri ve varsayımları için nasıl farklı ana sebep ve sonuçlara sahip olduğunu açıklayarak, bu davranışı tanımaya ve karşılık vermeye yardımcı olacak stratejilerden de söz etmiştir. Bay Quirke, Kobra ve Pitbull türü istismarcı davranışlar hakkında eşlerin ve danışmanların bilmesi gerekenleri açıklığa kavuşturarak workshopu tamamlamıştır.

Klinik psikoloğu Bayan Indira H. Novic ve Bay Dean Quirke, “Toksik Aşk: Aile İçi İstismarın Bağımlılık Kalıplarını Kırmak” adlı bir kitabın ortak yazarlığını yapmışlardır. Eşlerini istismar etmeyi bırakma konusunda harekete geçmiş erkeklere ulaşan yazarlar, psiko-eğitimsel bir yaklaşımdan yararlanıp şiddet döngüsünden kurtulmak yönünde stratejiler sunmaktadırlar. Erkekleri, tekrarlayan istismarlı davranış şekillerinin asıl nedenlerini ve bu şekillerin sıklık ve artma eğiliminde olma nedenlerini bulmaya davet etmektedirler. Failin kişiliğinin tehlikeli yönlerini ortadan kaldırarak- eşlerini istismar etmeye bağımlı hale gelmiş olabilirler- failler daha sağlıklı ilişkiler kurmakta kendilerini daha özgür hissetmektedirler. Aynı derecede önemli olan bir diğer neden, mağdurların istismar travmasından iyileşmelerine yardımcı olmaktır. Yazarlar ayrıca mağdurların, istismarcıları tekrar tekrar kötüye kullanmaya iten şeyin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmaktadırlar.

 

Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu linke tıklayın: https://www.amazon.com.au/Toxic-Love-Breaking-Addictive-Patterns-ebook/…

Paylaş