Anma için Bir araya Gelmek: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Soykırım Müzesi Ziyareti

museum

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden (IUS) bir heyet bugün Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Soykırım Müzesi'ni ziyaret ederek Bosna Hersek'te 1990'larda yaşanan olaylara ilişkin anma kültürünün korunmasına yönelik işbirliğini görüşmüştür. IUS Genel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doçent Muhammed Yasir Göz ve IUS Balkan Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Hamza Preljević'in de aralarında bulunduğu heyet, müzenin sergilerini gezmiş ve 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan soykırım da dahil olmak üzere savaşla ilgili hikayeleri dinlemiştir.

Sayın Preljević, savaş kurbanlarını anma ve eğitim girişimlerini destekleme konusunda müze ile işbirliğinin önemini vurgulamıştır. IUS mezunlarının müzelere katılımını görüşmüş ve bu tür suçların asla unutulmamasını sağlamak için savaş sırasında çekilen büyük acılarla yüzleşmenin gerekliliğini vurgulamışlardır.

Sayın Preljević, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Müzesi gibi kurumların tarihsel hafıza kaybıyla mücadelede ve kolektif geçmişin korunmasındaki hayati rolünden bahsetmiştir. Özellikle 1990'larda yaşanan olayları küçümseme veya inkâr etme girişimleri göz önünde bulundurulduğunda, unutma tehlikesinin ve bir hatırlama kültürünün teşvik edilmesinin önemini vurgulamıştır. Yaz okulları ve araştırma projeleri gibi girişimler aracılığıyla, işbirlikleri gelecek nesiller arasında anlayış, empati ve dayanıklılığı teşvik ederek Bosna Hersek'te toplumun yeniden inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Müze küratörü Sayın Belma Zulić, Bosna Savaşı saldırganlığı hakkında eğitimi teşvik etmenin öneminden söz etmiştir. Daha iyi bir gelecek için bir anma kültürünün geliştirilmesinde işbirliğinin önemini de vurgulamıştır.

Paylaş