Akademik Bağların Güçlendirilmesi: GİBTU ve IUS Mutabakat Zaptı İmzaladı

GIBTU-IUS MoU

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) arasında 3 Ekim 2023 Salı günü Mutabakat Zaptı (Mutabakat Zaptı) resmen imzalanmıştır. Bu önemli anlaşma, çeşitli akademik alanlarda iş birliğini ve ortaklığı teşvik etme taahhüdünü temsil etmekte ve iki saygın kurum arasında verimli bir birliğin temelini atmaktadır.

Mutabakat Zaptı, GIBTÜ rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ve IUS rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından imzalanarak, bu ortaklığın üst düzey onay ve desteğini yansıtmıştır.

Bu Mutabakat Zaptının temel amacı, araştırma, ortak dereceler, öğrenci değişimleri ve diğer çeşitli akademik girişimlere güçlü bir vurgu yaparak GİBTÜ ve IUS arasında resmi bir ilişki ve ortaklık kurmaktır.

Her iki kurum da fırsat eşitliği, insan onuru ve çeşitlilik ilkelerini desteklemeye kararlıdır. Yaşa, ırka, din, cinsiyete dayalı benzeri ayrımcılık veya tacize müsamaha gösterilmeyecektir.

Mutabakat Zaptı, öğrenci ve fakülte değişim programları, kültürel değişimler, ortak araştırma projeleri, ortak lisans programlarının geliştirilmesi, yaz programlarının organizasyonu ve eğitim girişimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli iş birliğine dayalı faaliyetleri teşvik etmektedir.

Özetlenen faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, fonların ve kaynakların mevcudiyetine bağlıdır. Hem GIBTÜ hem de IUS, ortaklık çabaları boyunca finansman sağlamak için uyumlu çabalar göstermeye kararlıdır. Belirli finansal düzenlemeler, gerektiğinde her program veya girişim için duruma göre müzakere edilecektir.

Bu Mutabakat Zaptı, her iki kurumun da akademik konumlarını geliştirmeleri, kültürler arası anlayışı teşvik etmeleri ve bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaları için heyecan verici ve karşılıklı yarar sağlayan fırsatı temsil etmektedir.

Paylaş