ACRYRED Seminerinde IUS Profesörleri ve Öğrencileri

ACRYRED Seminar

3-4 Kasım 2023 tarihlerinde Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden 10 IUS öğrencisi, Doç. Prof. Dr. Altijana Hromić-Jahjefendić ve Doç. Prof. Dr. Emil Knezović ve Yrd. Doç. Dr. Azra Bičo, Banja Luka Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi'ni ziyaret etmiştir. Bu ziyaret, DeepGreenInno Projesi tarafından kısmen desteklenen ACRYRED Atölyesinin bir parçasıdır.

AKRİRED atölyesi esnasında, Genetik ve Biyomühendislik bölümünden beş öğrenci akrilamid izolasyonu konusunda pratik deneyim kazanmak için güzel bir fırsat elde etmişlerdir. Bu uygulamalı deneyim, onlara çeşitli moleküler biyoloji ve biyokimya deneylerinde çok önemli bir bileşen olan akrilamidin ayrılması ve saflaştırılmasıyla ilgili teknikler ve prosedürler hakkında daha bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Bu atölye sayesinde, öğrenciler laboratuvar becerilerini geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda akrilamidin genetik ve biyomühendislik araştırmalarındaki önemi hakkında fikir edinerek alandaki akademik ve pratik bilgilerini de geliştirmişlerdir. Ek olarak, Doç. Prof. Dr. Altijana Hromić-Jahjefendić akrilamidin, kanser gelişimine etkisi hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir.

Bu seminer sırasında, Ekonomi ve Yönetim Bölümü öğrencileri ise, Ticaret Odası'nın genel işleyiş yönünün yanı sıra AB entegrasyon paketinin bir parçası olarak ulusal düzeyde uygulamaların iş birliği ve standardizasyonu ile tanıştıkları Sırp Cumhuriyeti Ticaret Odası'nı ziyaret etme şansını elde etmişlerdir. Ayrıca, laboratuvar ziyaretinin bir parçası olarak, farklı proje ve ekipman finansmanı yolları ve doğa bilimleri üretiminin, iş ortamında gerçekleştirilebilmesi konusunda bilgilendirilmişlerdir.

DeepGreenInno projesi, 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde IUS'taki milli atölye ile devam etmektedir.

Paylaş