AB Çapında Nüfusumuzu Korumak için Birleştirilmiş Bir Yaklaşım - COVİRNA Proje Güncellemeleri

covirna

COVIRNA, ölümcül kardiyovasküler komplikasyon geliştirme riski taşıyan COVID-19 hastalarını tanımlamak için bir teşhis aracı oluşturmayı hedefleyen hasta merkezli bir İnovasyon Eylemidir. Proje, 101016072 sayılı Hibe Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından fon almıştır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden (IUS) IUS COVİRNA Proje Koordinatörü Doçent Dr. Kanita Karađuzović – Hadžiabdić, bu proje fikrinin COVID-19 pandemisine yanıt olarak 2020 baharının başlarında doğduğunu hatırlatmaktadır.  Proje Kasım 2021'de başlamış ve Nisan 2023'ün sonunda sona erecektir.

Geçtiğimiz iki yılda COVIRNA Konsorsiyumu ve COVIRNA Projesi IUS personeli tarafından proje ile ilgili birçok faaliyet yürütüldü. Bu güncelleme, son birkaç ay içinde yapılanları sergileyecektir.

Doç. Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić ve Yrd. Doç. Dr. Muhamed Adilović, Proje faaliyetleri üzerinde çalışmak ve önümüzdeki aylara ilişkin eylem planını görüşmek üzere Eylül 2022'de Lüksemburg Üniversitesi ve Lüksemburg Sağlık Enstitüsü'nü ziyaret etmiştir. 5 Ocak 2023'te,  AB projesinin üç araştırmacıları (COVİRNA, ENVİSİON, COVend), kendilerine özgü olmayan ancak genellikle araştırma ve tıbbi teknoloji geliştirme sürecindeki projeler tarafından paylaşılan ortak başarılarını ve zorluklarını tartışmak için ortak bir web semineri düzenlemişlerdir. Hastaların ihtiyaçları ile aynı anda klinisyenlerin beklentilerine nasıl cevap verileceğine dair başarılı uygulamalarından bahsetmişlerdir. Ayrıca 19 Ocak 2023'te online COVIRNA Konsorsiyumu takip toplantısı yapılmıştır. Toplantıda projenin ana gelişmeleri ve sonuçları ile gelecek planları ele alınmıştır. "Uzun covid'e Hasta Merkezli Yaklaşımlar" başlıklı bir başka online COVİRNA web semineri 2 Mart 2023'te gerçekleşecektir.

Yaklaşmakta olan etkinliklerden biri de, Dr. Karađuzović - Hadžiabdić ve Dr. Adilović'in COVİRNA projesi üzerinde çalışmaya devam edeceği 30 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında Ljubljana'daki Josef Stefan Enstitüsü'nün ziyaretidir.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://covirna.eu

Proje etkinliklerini LinkedIn sayfasından da takip edebilirsiniz: https://www.linkedin.com/company/covirna-project-eu?trk=public_post_mai…

Paylaş