Doktora ve Doktora Sonrası HLAF Bursları

HLAF gelişmekte olan ülkelere eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yardım yapan aktif bir vakıftır. HLAF’ın misyonu kendi toplumlarına katkı sağlayacak bir örgüt ağı kurmak ve uluslararası alanda yetkin bireyler yetiştirmektir.

En üst