IUS na PRESS konferenciji Sarajevske zime

Direktor Sarajevske zime, gospodin Ibrahim Spahić i Prof. Dr. Erkan Ture, rektor Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu i dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka, Dr. Mustafa Bal, u Sarajevu 10. januara ove godine dogovorili su suradnju izmedju IUS-a i 33. Internacionalnog festivala Sarajevska zima.

Odsjek umjetnosti IUS-a organizira natječaj za najbolji plakat za 33. Internacionalni festival Sarajevska zima pod motom: Put svile (Silk Road). Studentski radovi sa predmeta Grafičkog dizajna II i Projekt studija bit će izloženi u IUS Galeriji, u zvaničnoj selekciji programa Likovne umjetnosti festivala, sredinom marta. Članovi žirija su profesori i dizajneri Amer Mržljak, M. Furkan Hizir, Emir Hambo, Merisa Bašić i Branko Vekić.

Odsjek umjetnosti, profesori i studenti vizuelnih umjetnosti će Sarajevskoj zimi pružiti podršku u smislu dizajna, skulpture, animacije, postavke izložbi i projekcija filmskog programa. Prijedlozi za izlaganje radova iz oblasti Likovnih umjetnosti, književnosti i filma biće ponudjeni Sarajevskoj zimi sa najviših akademskih i umjetničkih nivoa. U specijalnom programu za Sarajevsku zimu biće izložba Ebru radova (crtanje po vodi) mastera Erbrua, gdje. Nihal Ture. Posebnu pažnju IUS će obratiti na akademske radove i sugestije iz oblasti umjetnosti, književnsoti, poezije i kulture za učešće na ovogodišnjem festivalu. 

Na PRESS konferenciji 12. januara ove godine u Vijećnici povodom najave otvorenja festivala ucestovali su: selektorica filmskog programa Sarajevske zime Van. Prof. Dr. Lejla Panjeta, dizajner M. Furkan Hizir, strucnjak iz prakse, studenti VACD-a i predstavnici IUS-ovog PR-a. Ovom prilikom gospodin Spahić je objavio dogovor o saradnji izmedju IUS-a i Internacionalnog festivala Sarajevska zima. Mainsteram televizije BiH, kao što su BHT1, FTV i TVSA pratile su ovu konferenciju i posebnu pažnju posvetili prilogu o saradnji sa IUS-om. 

 

Top