Dr. Jasminka Hasić Telalović and Džana Bašić at the Technology Park in Mostar

26 Mart 2018, Pazartesi günü Dr. Jasminka Telalović ve öğrenci Džana Bašić’in panelist ve katılımcı oldukları “Supporting Female Youth from BiH and MNE in Entrepreneurship, Employment and Leadership in ICT”, kısaca “FY4ICT” activiteleri başladı.

Proje; uygulama, enformel eğitim ve Avrupa ortaklarından bilgi ve beceri transferi yaparak Bosna Herksek ve Karadağ’dan gelen kadınları kariyerlerine başlamak ve ICT sektöründe girişimcilik ruhu geliştirmek  için cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

Toplantı, proje ortaklarının buluşması ve Mostar Teknoloji Parkı’nda yapılması planlanan etkinliklerin tartışılması için düzenlendi.

FY4ICT Projesi, Avrupa Birliği ülkelerinden katılımcıların katıldığı çalışmalar içerecektir. Katılımcılara küresel seviyedeki bilgi ve programlara erişim hakkı sağlanacaktır. Proje, Haziran 2019 tarihinde Niksić’te gerçekleşecek olan “Go Digital!” bölgesel konferansıyla sona erecektir.

Proje lideri INTERA Teknoloji Parkı, proje ortakları ise Podgorica Çağdaş Teknolojiler Enstitüsü, Budva Belediyesi, Niksić Yenilik ve Girişimcilik Teknopolis Merkezi, Banja Luka Yenilik Merkezi, Sofya ve Vedom’dan Bulgarian Center for Women in Technology ve Ceršak Girişimcilikte Bilgi Gelişimi’dir.

FY4ICT Projesi, Erasmus+ programının bir parçası olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

 

Top