Zbog velikog interesovanja, upravo sada održava se II testiranje za stipendije na IUS-u

Srednjoškolci iz cijele Bosne i Hrecegovine imali su danas priliku da iskoriste svoje pravo na stipendiju. Internacionalni univerzitet Sarajevo je upriličio II testiranje koje se održava danas 28. maja 2016. Učenici koji nisu izašli na prvo testiranje sada su imali priliku da ostvare popust na školovanje u procentima od 100%, 85%, 75%, 50%, 35%, 25% i 15% koje dodjeljuje  SEDEF fondacija koja je ujedno i osnivač Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS)

Ove godine, samo na prvom ispitnom roku svoje učešće je uzelo 1600 studenata a podijeljeno je više od 1000 stipendija.

U proteklih 12 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima. IUS trenutno nudi 21 studijski program na 5 fakulteta, uključujući i nedavno osnovani Fakultet Prava i Edukacijski fakultet. 

Top