Zajednički Master program IUS-a i Katoličkog univerziteta u Lublinu, Poljska

 

IUS radi na realizaciji zajedničkog master programa iz oblasti Bioanalitičke tehnologije sa Katoličkim univerzitetom u Lublinu. Ovaj projekat je u potpunosti sponzoriran od strane Poljske nacionalne agencije za akademsku razmjenu (NAWA). Ovakva vrsta programa je od velikog značaja za IUS, a nešto više o benefitima i značaju ove saradnje, objasnila nam je prof. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić, koordinatorica programa Genetike i bioinžinjeringa na IUS-u.

Kako je došlo do uspostave saradnje sa Katoličkim univerzitetom u Lublinu?

Suradnja je prvobitno ostvarena preko ERASMUS projekta razmjene akademskog osoblja i studenata iz oblasti prirodnih nauka. Mnogi profesori, asistenti i studenti odsjeka za Genetiku i Bioinžinjering su imali priliku učestvovati u akademskoj razmjeni što je dovelo do toga da se pokuša realizovati uspostava zajedničkog master programa iz oblasti koja je trenutno jako tražena na tržištu.

Šta je, ustvari, bioanalitika, i šta će pokretanje ovog programa značiti za IUS i za naše studente?

Bioanalitičke tehnologije predstavljaju granu nauke koja je neizostavan dio razvoja različitih segmenata modernih akademskih institucija i industrije. Naučni laboratorijski sadržaji prisutni su u brojnim industrijama, uključujući sektore zdravstva, farmacije, hrane, poljoprivrede, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Napredak u laboratorijskoj tehnologiji uveliko je poboljšao mogućnosti ispitivanja odnosno dijagnostike. Razvoj bioanalitičkih tehnika donio je progresivnu disciplinu, za koju se tek u narednim desetljećima očekuje da se razvije u punom kapacitetu. Ovo je progresivna disciplina te postoje brojne mogućnosti za poboljšanje osjetljivosti, specifičnosti, tačnosti, efikasnosti, kvalitete podataka, rukovanja i obrade podataka, troškova analize i uticaja na okoliš. Pouzdanost analitičkih nalaza je vrlo značajna u brojnim granama, uključujući forenzičku i kliničku toksikologiju. Nepouzdani rezultati, na primjer, mogu dovesti do neopravdanih pravnih posljedica za okrivljenika ili do pogrešnog postupanja s pacijentom. Potrebno je da se zadovolje parametri preciznosti, tačnosti i osjetljivosti. Ovdje značajnu ulogu igra osposobljen kadar, što bi novi studijski program na Odsjeku prirodnih nauka obezbjedio.

Program će se provoditi u saradnji sa Katoličkim univerzitetom u Lublinu, koji je vrlo respektabilna visokoškolska ustanova u zemlji članici EU. Na obje institucije, značajan akcenat se daje na adekvatan kadar i dostupnost i opremljenost laboratorija te obje institucije studentima stavljaju na raspolaganje vrhunski opremljene laboratorije. Uz osnovno laboratorijsko znanje, kandidati će imati priliku da se direktno upoznaju s naprednim principima rada istraživačkih i industrijskih laboratorija. Obje institucije su obezbjedile saradnju sa različitim industrijskim partnerima, što je od neprocjenjive važnosti za sticanje praktičnih znanja kroz iskustvo u stvarnom životnom okruženju. Sve ovo će studentima omogućiti praktičan rad i osposobljavanje za primjenu stečenih znanja direktno na tržištu rada. Cilj programa je razvijanje profesionalnih, komunikacijskih, poslovnih, analitičkih, informacijskih i istraživačkih vještina. Studijski program omogućit će razvoj osnovnih i naprednih stručnih znanja iz područja analitičkih tehnika i istraživačkih alata zasnovanih na biološkim naukama. Također, studenti će razviti poslovna znanja i vještine te će po završetku programa biti u stanju planirati i upravljati rizicima, poznavati radnu etiku i pravne osnove poslovanja, biti upoznati s načelima te sposobni za primjenu osiguranja kvalitete u fazi razvoja, proizvodnje i kontrole biotehnoloških i farmaceutskih proizvoda.

Šta je cilj i koji su ishodi učenja novog master studija?

Cilj drugog ciklusa studija programa Bioanalitičke tehnologije jeste osposobiti studente za sistematično razumijevanje stečenih znanja iz oblasti biotehnologije te njihovo praktično korištenje. U tom smislu temeljni cilj programa je integriranje teorije i prakse kroz prožimanje nastavno-naučnog procesa sa radom studenata „in-situ“ u savremenim laboratorijama u kojima će studenti biti u prilici testirati stečena znanja. U okviru razvoja profesionalnih i ličnih kompetencija posebnu dimenziju ima razvoj interpersonalnih vještina i vještina samostalnog učenja.

Osnovni ciljevi studijskog programa Bioanalitičke tehnologije usmjereni su na sticanje teoretskih i praktičnih znanja te općih i specifičnih kompetencija koje će omogućiti formiranje stručnjaka koji su traženi kako u industriji tako i u akademiji. Osim laboratorijskih znanja, kandidati će kroz praksu imati priliku da se direktno upoznaju sa naprednim principima rada naučno-istraživačkih i industrijskih laboratorija. Cilj programa je razvoj profesionalnih, komunikacijskih, poslovnih, analitičkih, informacionih i istraživačkih vještina. Kroz znanja iz oblasti biologije i statističkih analiza kandidati će moći profesionalno primjenjivati analitičke tehnike na brojnim pozicijama na kojima će imati mogućnost zaposlenja. Osim osnovnih profesionalnih znanja, program nudi znanja i vještine iz oblasti ostalih disciplina neophodnih za rad u modernoj laboratoriji poput optike, matematike, informacionih tehnologija i programiranja. Sve navedeno će omogućiti korištenje naprednih analitičkih tehnika i istraživačkih alata koji se koriste u dijagnostičkim, kontrolnim i istraživačkim laboratorijama.

Ishodi učenja drugog ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda učenja studijskog programa Bionalitičke tehnologije u potpunosti su uzete u obzir smjernice date u evropskom kvalifikacijskom okviru kao i bh. kvalifikacijskom okviru, te postojeća praksa u Bosni i Hercegovini. Ishodi učenja podijeljeni su u nekoliko kategorija, i to: znanja koja studenti stiču sa završenim studijem, vještine (primjena znanja), te opće kompetencije, koje mogu biti lične i profesionalne. Obavezni predmeti uključuju sve definisane ishode učenja, a kroz odabir izbornih predmeta kandidati biraju ključne ishode učenja koje će dodatno razvijati.

Koje se zvanje stiče po završetku studija, te kakve su mogućnosti zapošljavanja?

Nakon što kandidati razviju osnovna i napredna stručna znanja iz područja analitičkih tehnika i istraživačkih alata, zasnovanih na biološkim naukama iste će moći profesionalno primijeniti na mnogim potencijalnim pozicijama zapošljavanja. Dodatna vrijednost koju program donosi i koja će omogućiti povećanje mogućnosti zapošljavanja je činjenica, da će osim osnovnih stručnih znanja, kandidati dobiti znanja i vještine u drugim disciplinama potrebnim za rad u modernom laboratoriju poput optike, matematike, informacijske tehnologije i programiranja, te da će se kroz program upoznati sa različitim asepektima poslovanja i biotehnološke industrije.

U sklopu programa, kandidati će proći praksu u laboratorijama kompanija, istraživačkim i razvojnim centrima, te dijagnostičkim laboratorijama što je velika prednost prilikom zapošljavanja. Drugim riječima, kandidati će već u toku školovanja steći određeno iskustvo koje će budući poslodavci moći koristiti.

Potražnja za ovakvom vrstom kadra je velika, te će kandidati moći pronaći posao u različitim internacionalnim ili lokalnim okruženjima. Bioanalitičke tehnologije danas sve više privlači mlade u svijetu, jer podrazumjevaju mogućnosti razvijanja karijere u oblastima kao što su biološki pristupi u održavanju baza podataka, njihov dizajn i interpretacija, kreiranje i analiza DNK/RNK sekvenci, proteomika, predklinička i klinička farmakologija, molekularna dijagnostika i dr.

Nakon uspješnog okončanja drugog ciklusa studija Bioanalitičkih tehnologija, kandidat stiče pravo na dodjelu akademske titule i zvanja Magistar - diplomirani inžinjer bioanalitičkih tehnologija. Kandidat će na osnovu toga imati vodeću ulogu u identifikaciji i primjeni postojećih i novih algoritama, analitičkih tehnika i računarskih postupaka kako bi se interpretirao širok izbor podataka izvedenih iz genetskih, proteomskih, metabolomskih i ćelijskih fenotipskih metoda.

Top