X Konferencija o socijalnim i bihejvioralnim naukama

X konferencija o socijalnim i bihejvioralnim naukama organizovana od strane Međunarodne asocijacije za istraživanje društvenih nauka i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu održana je od 19. do 22. maja 2016. godine. Konferencija je okupila više od 350 domaćih i međunarodnih profesora, eksperata i istraživača.

Konferenciju je oficijelno otvorio Vanredni prof. dr. Hasan Arslan, predsjednik Međunarodne asocijacije za istraživanje društvenih nauka i rektor IUS-a prof. dr. Yücel Oğurlu. IUS rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu se obratio prisutnima navodeći: “Ovaj događaj je veoma bitan za naš univerzitet s obzirom  da se obilježava deseto okupljanje. Ovaj dvocifreni broj pokazuje važnost uticaja ove konferencije na eksperte, studente i sve one koji su zainteresovani za naučna polja poput: psihologije, međunarodnih odnosa, pa sve do ekonomije, geografije i geopolitike.”

Posebne zahvale su upućene uvodničarima: prof. dr. Joseph W. H. Lough (Naslov govora: Vrijednost relevantnosti? Koga briga: Max Webere nakon stoljeća), prof. dr. Srebren Dizdar (Naslov govora: Portret naučnika/akademika koji (ne)će se Vama svidjeti i prof. dr. Selahattin Turan (Naslov govora: Vodstvo mladih u 21. stoljeću: Izazovi, problem i očekivanja).

Ova konferencija je uspješno organizovana zbog nesebične posvećenosti, rada i vodstva van. prof. dr Hasana Arslana, predsjednika Međunarodne asocijacije za istraživanje društvenih nauka i znanosti, van. prof. dr. Muhidina Mulalića, dekana Fakulteta umjetnosti i društvnih nauka, i van. prof. dr. Hasana Korkuta, dekana Fakulteta za biznis i administraciju. Ovom prilikom van. prof. dr. Muhidin Mulalić, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka kazao je: “Trodnevna konferencija je još jedno svjedočenje da naš univerzitet snažno potiče istraživanja kreiranja platformi za mlade i posvećenosti međunarodnih i lokalnih istraživača kojima je data prilika da dijele svoja istraživanja, ideje i iskustva. Stoga, ja čvrsto  vjerujem da strateška  orijentacija našeg univerziteta za  istraživanja, u kombinaciji s pokušajima dobivanja međunarodne akreditacije pored već dobivene bosanskohercegovačke akreditacije, će u godinama koje dolaze  napraviti  razliku između IUS-a i drugih lokalnih i regionalnih univerziteta.

Konferencija je također uključivala izložbu u IUS galeriji sa radovima sljedećih umjetnika: Ömer Görkem, Ismail YardImcI, Duygu Kahraman, Ezgi Hakan Verdu Martinez, Emel Şölenay, Saime Dönmezer, Gülbin Koçak, I.Vefa Irdelp, Fatma Nur Taylan, Ezgi Gökçe, Can Gökçe, Zafer Günyen and Beril Gökakın.

 

 

Top