Government of Sarajevo Canton adopted a feasibility study on establishment of the IUS Faculty of Law
 

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila Elaborat o opravdanosti osnivanja Pravnog fakulteta na IUS-u

Vlada Kantona Sarajevo je na IX sjednici održanoj u srijedu, 11. juna 2015. godine, donijela Odluku da prihvata Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Pravnog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Ovom Odlukom daje se saglasnost na Elaborat o opravdanosti osnivanja Pravnog fakulteta što predstavlja pozitivan i važan korak dalje ka osnivanju Pravnog fakulteta kao nove zasebne jedinice. 

Ovu odluku je pozdravio rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu koji je istakao da je osnivanje četvrtog fakulteta u sklopu IUS-a nastavak kvalitetnog rada ove Ustanove, te predstavlja novi početak za sve mlade ljude i buduće studente koji pored postojećih fakulteta i programa koje IUS nudi, uskoro mogu birati da studiraju novi Fakultet. ‘’Ovo nije uspjeh samo IUS-a, već svih nas zajedno. Radujem se što ćemo biti u prilici zaposliti novi kadar i educirati nove mlade naraštaje, buduće pravnike, advokate, sudije i buduće političare’’ – kazao je Oğurlu. 

Obrazovanje na Pravnom fakultetu će biti usklađeno sa obrazovanjem na drugim pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i bazirano na bosansko-hercegovačkom pravnom sistemu, u sklopu kojeg bi svi, a posebno strani studenti imali mogućnost sticanja konkretnijih znanja iz pravnih sistema drugih država, putem opredjeljivanja za pojedine nastavne predmete iz grupe izbornih predmeta.

Top