Viša asistentica Hana Šarkinović-Köse prisustvovala godišnjem sastanku Grupe nezavisnih eksperata u Vijeću Evrope

Hana Š-K

Grupa nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi koja djeluje pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti održala je svoj godišnji sastanak u Strasbourgu, Francuska, od 28. do 29. septembra 2023. godine. Gđa. Hana Šarkinović-Köse, viša asistentica na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, u maju 2023. godine je imenovana od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope na petogodišnji mandat kao punopravna članica.

Tokom sastanka su članovi Grupe nezavisnih eksperata raspravljali o različitim temama koje se odnose na primjenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, uključujući Manifest za novu urbanost, Evropsku urbanu povelju III, Lokalne i regionalne vlasti kao garante vladavine prava, Temeljno pravo na okoliš: pitanje lokalnih i regionalnih vlasti - Prema ekološkoj interpretaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, te Potsdamsku deklaraciju o posvećenosti čistom, zdravom i održivom okolišu.

Grupa nezavisnih eksperata okuplja stručnjake iz svake od 46 članica Vijeća Europe koji su kompetentni u području prava, politike i finansija, te su specijalizovani za pitanja koja se odnose na lokalnu i regionalnu demokratiju. Oni pružaju pravnu pomoć Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti u okviru njegove političke misije i aktivno sudjeluju u njegovim Odborima za praćenje, aktuelna pitanja i upravljanje.

Share