Viša asistentica Alma Jeftiċ predstavila svoje istraživanje na Cambridge univerzitetu

Viša asistentica Alma Jeftić je učestvovala na konferenciji "Mjesta zaborava: interdisciplinarne perspektive o zaboravljenoj prošlosti", koja je održana u Mill Lane Lecture Theatres, Cambridge univerzitet, između 5. i 6. aprila 2016. godine. Alma Jeftić je bila jedina učesnica iz Bosne i Hercegovine koja je pozvana da učestvuje na konferenciji i njen rad pod nazivom „Od 'mjesta zaborava' do 'mjesta savjesti': slučaj hotela 'Vilina Vlas' u Višegradu“ je odabran između velikog broja odličnih radova iz cijelog svijeta.

Cilj konferencije bio je razvoj dijaloga između stručnjaka, renomiranih naučnika i mladih istraživača o načinima na koji su kroz historiju pojedini događaji, pojedinci i tekstovi isključeni iz predstavljanja prošlosti, kao i analiza različitih aspekata kolektivnih sjeċanja za prošle događaje. Alma Jeftić je predstavila svoje istraživanje o slučaju hotela „Vilina Vlas“ u Višegradu, koji je bio dobro poznati centar za rekreaciju prije rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995), ali je pretvoren u koncentracioni logor za žene tokom rata, a zatim ponov „organiziran“ kao centar za rekreaciju nakon rata. Glavni cilj rada bio je da predloži elemente za reorganizaciju hotela „Vilina Vlas“ iz "mjesta zaborava" u "mjesta savjesti i međusobnog dijaloga".

Više od 60 renomiranih akademika i mladih naučnika je učestvovalo na konferenciji, zajedno sa istaknutim uvodničarima dr. Carlo Ginzburgom i dr. Paul Connertonom.

Top