Virtualna razmjena iskustava između studenata IUS-a i Columbia Collegea: Međukulturalna saradnja u vizualnim komunikacijama

Cross-Cultural Collaboration in Visual Communications

Studenti studijskog programa Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija (VACD) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) su sarađivali s kolegama s Columbia Collegea, SAD, u sklopu inicijative virtualne razmjene usmjerene na istraživanje i prezentaciju tema u području vizualnih komunikacija. Saradnja je uključila studente upisane na dva predmeta, " Introduction to Visual Communication" za studente VACD-a i " Communication Today" za studente s Columbia Collegea.

Dr. Ahmet Aksoy, docent na predmetu Komunikacije na Columbia Collegeu, i Emir Hambo, docent i koordinator programa VACD na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, su predvodili ovaj inovativni projekat. Inicijativa je okupila 11 različitih grupa, potičući saradnju, rasprave i razmjenu iskustava i kulturne baštine.

Tokom trajanja projekta, grupe su provele komparativnu analizu kako njihove kulture pristupaju oglašavanju i targetiraju svoju publiku. Ovo istraživanje pružilo je izvrsnu platformu za razmjenu ideja, znanja i kultura. Također, poslužilo je kao prilika za uspostavljanje mreže novih veza i prijateljstava među studentima. Ova saradnja nije samo obogatila akademsko iskustvo studenata, nego je doprinijela širem razumijevanju globalnih perspektiva u području vizualnih komunikacija.

Share