VACD u praksi: Posjeta Historijskom muzeju BiH

Studenti VACD studijskog programa FASS-a u četvrtak 31. marta posjetili su Historijski muzej BiH. Ovom prilikom Prof. Dr. Lejla Panjeta, studentima je objasnila značaj i problematiku muzejske djelatnosti u BiH, sa željom da se budući dizajneri što prije uključe u praktične radove i profesionalne angažmane, te ostvare kontakte i praksu u Historijskom muzeju. Tokom ove radne posjete naši studenti su imali priliku razgovarati sa historičarkom i direktoricom Elmom Hašimbegović, M.Phil. Predstavljen im je historijat i aktuelni programi, projekti i izložbe na kojima radi Historijski muzej BiH.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima uključivanja mladih umjetnika, apsolvenata, diplomiranih dizajnera i umjetnika u predstojeće muzejske projekte i programe. Dogovorena je saradnja za dizajn brenda izložbe muzeja, fotografiranje, kao i reklame kampanje, te izrada postera. Internacionalni projekti muzeja će u narednom periodu saradnju proširiti u akademskim krugovima, te aktivno uključiti VACD studente IUS-a u svoje planove. Pored obilaska muzejskih prostora i infrastrukture, ova grupa, čiju je posjetu organizirala Prof. Dr. Lejla Panjeta imala je priliku vidjeti i dvije aktuelne izložbe u muzeju.

Top