Uspješna Erasmus+ saradnja s UFP-om iz Portugala

Univerzitet Fernando Pessoa (UFP) iz Porta (Portugal) jedan je od Erasmus+ partnera s kojim je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ostvario izuzetno uspješnu saradnju u protekle dvije godine. Dosada je 5 studenata i 13 uposlenika IUS-a boravilo na studijskoj razmjeni ili profesionalnom usavršavanju na UFP-u.
 
Krajem mjeseca jula, u organizaciji Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a i UFP-a, 4 profesora i 3 uposlenika iz administracije IUS-a boravili su u Portu: doc. dr. Admir Mulaosmanović, mr. Ahmed Kulanić, dr. Selvira Draganović, dr. Nina Bosankić, Sabit Grabus, Šerif Hodžić i Edin Ćatović. Akademsko osoblje je učestvovalo u radionici pod nazivom "Project Manager in Post-War Reconstruction", dok je administrativno osoblje boravilo na obuci u relevantnim odjelima ovog respektabilnog portugalskog univerziteta.
 
U isto vrijeme, u posjetu IUS-u došla je gđa Nadine Rombert Trigo, šefica Ureda za međunarodnu saradnju i Erasmus+ institucionalni koordinator UFP-a. U njenoj pratnji bio je prof. Luis Pinto de Faria, sa programa arhitekture, koji je održao prigodno predavanje studentima, polaznicima Ljetne škole na IUS-u.
 
Tokom boravka na IUS-u uvaženi gosti iz Portugala sreli su se sa predstavnicima Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a, te je dogovoreno proširivanje Erasmus+ saradnje na studijske oblasti arhitekture, psihologije i umjetnosti. Gosti su se također sreli sa profesorima studijskog programa arhitekture na IUS-u.
Top