Uspjeh Fakulteta FENS
 

Uspjeh Fakulteta FENS

Nova akademska 2014/2015. godina je pocela veoma radno i sa ponosom želimo podijeliti informacije vrijednog tima sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS).

Prof. dr. Fuat Gürcan, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS) pozvan je kao počasni gost, autor na dvije konferencije. Prva pod nazivom “12. međunarodna konferencija o mehanici fluida i aerodinamici (FMA '14)“, Ženeva 29-31. decembar 2014. godine. i druga konferencija koja se održava u Istanbulu, u februaru mjesecu 2015. godine: 

http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=4#Conferences

Profesor Gürcan je također objavio dva istraživačka rada, u dva respektabilna časopisa; 

1. Chaos, Solitons i Fraktali (SCI), vol 68, 169-179 i

2. Matematičke metode u primijenjenim naukama (SCI), DOI: 10.1002 / mma.3196. 

Sedam naučno-istraživačkih radova vanr. prof. dr. Izudina Džafića su prihvaćeni za objavu u sljedećim respektabilnim časopisima: IEEE Trans. Power Syst., vol. PP, no. 99, pp. 1–8, ; IEEE Trans. Smart Grid, vol. PP, no. 99, pp. 1–10 ; ,” IEEE Trans. Power Syst., pp. 1–8 ; Electric Power Systems Research, vol. 119, pp. 237–246 ; IEEE Trans. Power Syst., vol. 29, no. 3, pp. 1419–1428 ; IEEE Trans. Power Syst., vol. 29, no. 1, pp. 193–202, ; IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 4, pp. 4839–4848 ( indeksirani naučni časopisi SCI). 

Dva rada doc. dr. Muhameda Hadžiabdića su prihvaćena da budu objavljena u: International Journal of Heat and Fluid Flows (SCI) i Flow Turbulence and Combustions (SCI). 

Emeritus professor, dr. Mehmet Can i doc. dr. Ali Osman Kusakci su objavili rad u respektabilnom časopisu (SCI), pod nazivom: “Strateška evolucija prilagodljivosti ograničenih problema optimizacije u inženjeringu”, međunarodni časopis Int. J. of Bio-Inspired Computation, 2014 Vol.6, No.3, pp.175 - 191(SCI) (An adaptive evolution strategy for constrained optimization problems in engineering design). 

Rad emeritus profesora dr. Harry Millera i doc. dr. Leile Miller-Van Wieren su prihvaćeni i bit će objavljeni u Hacettepe J Math Stat. (SCI) časopisu pod naslovom: "Neki od statističkih grupnih primjera u teoremi" (Some Statistical Cluster Point Theorems). 

Prof. dr. Migdat Hodžić i doc. dr. Emir Karamehmedović su dobili nagradu od Malmo i Boras univerziteta u Švedskoj. Tokom njihove posjete, zaključili su sporazum o akademskoj i industrijskoj saradnji koja se odnosi na obnovljive izvore energije. U narednom periodu, švedski domaćini će doći u posjetu IUS-u (početkom 2015. godine) gdje će se dogovoriti detalji buduće saradnje. Naučno-istraživački rad dr. Migdata Hodžića je također prihvaćen da bude predstavljen na konferenciji u Budimpešti (Budapest Complex Systems Conference), početkom novembra sa naslovom “Novi pristup kompleksnoj ekološko-dinamičnoj i sistematskoj analizi i modeliranju” (New Approach to Complex Ecological Dynamic System Analysis and Modeling). 

Doc. dr. Mirzu Suljagića je izabrala ”IPA Adriatic-Program za prekograničnu saradnju” da učestvuje u programu za Razvoj rukovodilačkih sposobnosti kod istraživača (MBSDr). Dr. Suljagić je jedan od nekolicine istraživača iz Bosne i Hercegovine. Program je dio Pacinno inicijative, koji finansira EU za promociju inovacija i transfer tehnologije u cijeloj Adriatik regiji. Tim od 16 vrhunskih kandidata iz Jadranske regije za MBSDr program čine po 2 polaznika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. 

Kao dio kratkoročne naučne misije “Short Term Scientific Mission” (COST Action IC1005, Europska saradnja u oblasti nauke i tehnologije) višu asistenticu Kanitu Hadžiabdić je nagradio Bangor univerzitet u Velikoj Britaniji za istraživački projekat koji se odnosi na High Dynamic Range imaging. Viša asistentica Hadziabdić je boravila na pomenutom Univerzitetu sedam dana, u periodu od 11.11.2014 do 14.11.2014. 

Na 20. konferenciji Međunarodne federacije društava za operacijska istraživanja (IFORS 2014) održanoj u periodu od 13-18. jula 2014. godine u Barceloni, vanr. prof. dr. Haris Gavranović sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), zajedno sa studentom na doktorskom studiju, Mirsadom Buljubašićem i profesorom Michelom Vasquezom iz Nimesa, Francuska, te profesorom Saidom Hanafijem iz Vallenciennes, Francuska, osvojio je dvije EURO/ROADEF/SNCF nagrade. Prvu i Sprint 2 nagradu su dobili za najbolje rješenje u oblasti Rolling Stock jedinica za upravljanje na željezničkim stanicama. Zahtjev za prijedlog rješavanje problema je dao SNCF i ROADEF. Algoritam je dizajnirao francusko-bosanski tim, i dokazao da ima najbolje rezultate u konkurenciji od 36 timova iz 20 zemalja cijelog svijeta. 

Doc. dr. Jasminku Hasić-Telalović su pozvali predstavnici  Eurographics konferencije da bude dio programskog odbora konferencije. Radovi ove konferencije objavljeni su na Forumu za kompjuterske grafike “Computer Graphics Forum”, koji je veoma ugledan časopis. Doc. dr. Abdurazzaga Ali Aburasa su pozvali kao istaknutog gosta koji će govoriti na Konferenciji “Global Engineering Education at MMPI 2015 Dubai Conference“. Doc. dr. Işıl Ekin Calak imenovana je za člana žirija u Istanbulu Design bijenalu.

Top