Univerzitet u Istanbulu (IU) i Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisali memorandum o razumijevanju

U petak, 3. maja 2019. godine, Univerzitet u Istanbulu (IU) i Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisali memorandum o razumijevanju u prostorijama Univerziteta u Istanbulu, kako bi se postavila osnova za saradnju, zajednički rad i interakciju na polju visokog obrazovanja.

Memorandum su potpisali rektor IU-a prof. dr. Mahmut Ak i rektor IUS-a prof. dr. Ahmet Yıldırım. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima za otvaranje studijskih programa sa dvojnom diplomom Univerziteta u Istanbulu i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, te o drugim domenima buduće saradnje.

Potpisivanje memoranduma između dva univerziteta predstavlja važan korak ka izgradnji jakog partnerstva i akademske saradnje.

Top