UN SDG ciljevi podržani na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je još jednom potvrdio standard kvaliteta rada, kao i svoju prepoznatljivosti i opredjeljenje ka kvalitetu. Ovoga puta radi se o sprovedbi 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja, koje je IUS, ne samo prepoznao kao univerzalne UN ciljeve, kroz obrazovanje, istraživanje i transfer znanja, nego ih je i ugradio u svoje interne procedure i aktivnosti.

Otkako su UN SDG ciljevi usvojeni, 2015.godine, IUS je, u skladu sa svojim strateškim planovima, počeo intenzivno da ih primjenjuje u svim segmentima svoga djelovanja. Čak je i Times Higher Education (THE), prestižna svjetska organizacija iz Londona za rangiranje univerziteta, uspješno uvrstila IUS na svoju rang listu, po kriterijima uspješnosti realizacije postavljenih UN ciljeva. Podnošenju aplikacije za rangiranje pri THE, prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samooevaluacija i kontrola implementacije SDG ciljeva na IUS-u, a koju je izvršio Ured za osiguranje kvaliteta IUS-a.

Šta su SDG ciljevi? Kako bi se suprotstavili glavnim „globalnim rizicima“ s kojima je čovječanstvo suočeno, 193 država članica Ujedinjenih naroda složile su se o vrlo ambicioznih 17 ciljeva održivog razvoja (SDG - Sustainable Development Goals). Neki od tih ciljeva su iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. Da bi povećali vjerovatnoću uspjeha ovih 17 SDG-ova, preporuka za sve visokoškolske ustanove širom svijeta je da podučavaju i osposobe današnje studente - sutrašnje donosioce odluka - da razmišljaju i kritički i etično, da se nauče nositi sa etičkim dilemama i primjenjivati sistemska rješenja za ozbiljne i složene društvene probleme. Osim na edukaciju studenata, ciljevi se odnose i na edukaciju nastavnika, primjenu studijskih programa, te samo izvođenje nastave i vođenje institucije.

"Uspjeh sprovedbe UN SDG ciljeva na IUS-u, dodatno nas motiviše da nastavimo kvalitetno raditi na obrazovanju mladih ljudi, te postizanju ciljeva naše misije i vizije - da IUS postane primjer u regiji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja“, izjavio je rektor IUS-a, prof. dr. Ahmet Yıldırım. Naveo je, također, da su predstavnici IUS-a pozvani da prisustvuju trećem samitu Innovation & Impact, koji će se održati od 22. do 24. aprila 2020. godine, na KTH Royal Institute of Technology, u Štokholmu, Švedska. Jedna od tema Samita je i „kako istraživački univerziteti mogu stvoriti pozitivno okruženje za inovacije“.

Izdvojili smo izjave nekoliko profesora IUS-a, koji su se svojim naučnim radom istakli i doprinijeli da IUS postane vodeći bh. univerzitet u implementaciji UN SDG ciljeva.

Vanr. prof. dr. Aliye F. Mataraci, vd. dekanesa Pravnog fakulteta IUS-a:

"U okviru ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i sprovedbe zajedničkih inicijativa, s posebnim naglaskom na praćenje svjetskog društvenog kapitala, IUS je potpisao petogodišnji sporazum o saradnji s Basel Institute of Commons and Economics. Monitoring svjetskog društvenog kapitala je instrument za mjerenje društvenih dobara i društvenog kapitala, kojeg je osmislila Grupa za održivi razvoj Ujedinjenih nacija u partnerstvu s akterima civilnog društva. Na osnovu ovog sporazuma, IUS će doprinijeti sprovođenju polugodišnjeg praćenja društvenog kapitala BiH zajedno s Basel Institute of Commons and Economics. Svi podaci sakupljaće se u internetskoj bazi podataka putem Svjetskog portala za društveni nadzor: http://trustyourplace.com/. Više informacija o rezultatima monitoringa društvenog kapitala u BiH pogledajte ovdje (stranice 9 i 10).

Vanr. prof. dr. Muhamed Hadžiabdić, predavač na programu Mašinstva IUS-a, bio je koordinator projekta D4D UNDP, na IUS-u:

"Projekat D4D UNDP, finansiran od strane švicarske vlade, imao je za cilj povećanje društveno-ekonomskih prilika i perspektiva za ljude u Bosni i Hercegovini, te poboljšanje njihovog životnog standarda kroz pojačani angažman bh. dijaspore. Organizovali smo niz radionica koje su omogućile prenos tehničkih znanja i vještina. Inženjeri iz četiri bh. kompanije prisustvovali su radionicama na kojima su radili zajedno sa stručnjakom iz dijaspore, dr. Mirzom Popovcem, iz Austrijskog tehnološkog instituta. To je bila odlična prilika za prenos znanja i ideja, te društvenog i kulturnog povezivanja. "

Doc. dr. Orkun Aydın, koordinator programa Psihologije IUS-a, koji uspješno vodi Savjetovalište za studente na IUS-u:

„Savjetovalište se bavi podrškom i unapređenjem mentalnog zdravlje studenata, kroz pružanje kratkoročnih intervencija, uključujući individualno savjetovanje, psihološku procjenu i konsultacije. Za održavanje psihološkog zdravlja studenata koriste se vrhunske tehnologije, kao što su sistemi za virtualnu stvarnost (VR), kompjuterizovane procjene, kao i specijalna oprema biosenzora koji prate reakciju kože. Pored navedenih usluga, za studente su predviđene i radionice, volonterske i druge istraživačke aktivnosti sa ciljem povećanja svijesti o mentalnom zdravlju. "

Doc. dr. Ramo Palalić, predavač na programu Menadžmenta IUS-a, koordinator Centra za liderstvo i preduzetništvo (LEC) na IUS-u:

„Budući da se poduzetništvo smatra „motorom“ svake ekonomije, pokušavamo iskoristiti njegovu snagu kroz različite aktivnosti koje će pomoći održivom razvoju zemlje. Prvo, uključeni smo (preko Centra za liderstvo i poduzetništvo - LEC) u Projekat globalne konkurentnosti i sarađivali smo sa različitim univerzitetima širom svijeta. Rezultati projekta tek treba da budu objavljeni. Drugo, LEC organizuje aktivnosti koje imaju za cilj potaknuti mlade ljude da razmišljaju više preduzetnički, pružajući im razne vrste seminara i zanimljivih radionica. Također, LEC je učestvovao u pokretanju projekta SBF Startup-challenge. Treće, naše nedavne publikacije o poduzetništvu biće dobra prednost za našu instituciju, kao i za samu zajednicu. Osim toga, naše istraživačke publikacije iz ove oblasti obogatiće praktičare i akademski kadar da otkriju nove horizonte u poduzetništvu, kako lokalno, tako i globalno. Naše naredne aktivnosti iz oblasti poduzetništva će se još više širiti, time više što nastojimo ostvariti Agendu 2030 kroz implementaciju UN SDG ciljeva."

 

 

Top