U znak sjećanja na Toše Mitoševskog

U ponedjeljak, 14.marta 2016. godine u galeriji Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, održana je komemoracija u čast Toše Mitoševskog. Komemoracija je također održana i u Historijskom muzeju BiH 15. marta. „Opraštamo se od Toše Mitaševskog, jednog od naših najboljih fotografa, sa osjećajem beskrajne tuge i ponosa na umjetnička djela koja nam je ostavio u nasljeđe. Senzibilitet nadrealističkog hiperealizma fotografskih trenutaka koje je donosio Tošo u svojim djelima, prkosi smrti i ništavilu, veličajući fenomen vječnosti, pa se u ovim teškim trenucima podsjećamo na snagu njegove umjetnosti fotografije, koja je kao utjeha kojom se u i smrti slavi život.“ – izjavila je Lejla Panjeta, recezentica izložbe Soba njenih uspomena.

„Čežnja za ljepotom koja je pohranjena duboko u biću umjetničkog fotografa Toše Mitaševskog našla je načina da preobrati pejzaže strašne istine, a da ih istovremeno, ipak, sačuva. Na njegovim fotografijama naša dojučerašnja realnost postaje nadrealna. A naša današnja realnost dobija nadrealističku ljepotu.“ - Tvrtko Kulenović, Sarajevo, 1993 – recezent izložbe Soba njenih uspomena. Njegova posljednja izložba  Soba njenih uspomena u IUS ART Galeriji (Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15) biće otvorena narednih mjesec dana.

Biografija

Tošo Mitaševski rođen je 1960. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio gimnaziju i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Bio je clan je Foto saveza Bosne i Hercegovine u zvanju Majstor fotografije i Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine.

U ratu radi za revije ŽENA 21 i CORRIDOR, te sarađuje sa dnevnim listom OSLOBOĐENJE i objavljuje fotografije u još nekim publikacijama. Poslije rata nastavlja saradnju sa ovim listovima, te sa ekološkim časopisom FONDEKO i drugima. Imao je objavljene radove u LEMOND-u i BASLERZEITUNG-u. 

Uz profesionalni angažman kontinuirano se bavio i izlaganjem na izložbama, a određeni broj fotografija se nalazi u privatnim kolekcijama. Osnovne preokupacije u radu su rad sa modelima u enterijeru i eksterijeru, pejzaž  , a tehnika je prvenstveno crnobijela fotografija. Učestvovao je na oko 150 kolektivnih izložbi, na kojima je dobio 32 nagrade. 

Top