Studenti Međunarodnih i javnih odnosa na zatvorenoj grupnoj sesiji

Centar za balkanske studije organizuje vannastavne aktivnosti za grupu najboljih bosanskih studenata, odsjeka međunarodnih i javnih odnosa na IUS-u. Studenti sa punom stipendijom imaju priliku da slušaju IUS akademsko osobolje na određene teme iz raznih oblasti kao što su: kultura, umjetnost, arhitektura, sociologija, pravo, povijest, politika i geopolitika. Program obuke je pripremljen i realizovan od strane višeg asistenta, Muhammed Yasir Goza čije interaktivne sesije imaju za cilj podsticanje istraživanja, ispitivanja, kritičkog razmišljanja, aktivnog sudjelovanja u diskusijama, ali i rješavanja problema.

Od studenta koji učestvuju u ovom programu imaju priliku da se upoznaju sa trenutnim globalnom situacijom i tendencijama u različitim oblastima, potencijalnim razvojom i mogućnostima u budućnosti, a od istih se očekuje da poboljšaju svoja istraživanja i akademske vještine. Ovaj program, također ima za cilj pomoći studentima da se pripreme na život nakon diplomiranja.

U vezi s tim, završena je prva grupa predavanja na slijedeće teme: 

·         Helal Food Certificate: challenges and their implication in International Affairs - Sen. Assist. Faruk B. Akçeşme 

·         Bosniaks and the State – Vandredni Prof. Dr. Mirsad Karić

·         The Meaning  and purpose of Education - Prof. Dr. Mesut Idriz

·         What is really West? - Vandredni Prof. Dr. Metin Boşnak

·         Art and Culture – Society and Politics – Vandredni Prof. Kenan Zekić

 Planirane aktivnosti uključuju:

·         Is there really an International Law? - Prof. Dr. Yücel Oğurlu 

·         Cross- Cultural Communication - Doc. Dr. Tuba Boz

·         The Architecture Before Social And Economic Transition In The Case Of Yugoslav Socialist Modernism – Vandredni Prof. Dr. Adnan Zoranić

·         Turkish Foreign Policy in the Balkans - Vandredni Prof. Dr. Muhamed Ali

·         “IUS” as a Project - Armin Keric – izvršni generalni sekretar

·       Administrative Tasks & Communication - Sabiha Pepić-Inal- menadžer studenske službe

·     The Art of Natural Leadership - Vandredni Prof. Dr. Muhidin Mulalic

·     June 28: A Day in History - Doc. Dr. Aliye Fatma Mataracı

·      Getting out of the Ivory Tower - Reality Check for Students and Academicians - Zuhal Güvener – izvršna direktorica škole engleskog jezika 

Top