Sporazum o saradnji: Svjetski monitoring društvenog kapitala

Dr. Alexander Dill, u ime direktora Basel Instituta of Commons and Economics i prof. dr. Aliye F. Mataraci, koordinatorica Odjela za društvene nauke i koordinatorica programa Društvenih i političkih nauka, u ime Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) potpisali su Sporazum o saradnji: Svjetski monitoring društvenog kapitala 17. maja 2018 godine. Ovim sporazumom o saradnji obje strane se slažu da uspostave agendu saradnje u cilju sprovođenja zajedničkih inicijativa sa posebnim fokusom na Svjetski monitoring društvenog kapitala, koji je istraživanje društvenog kapitala za građane i vlasništvo je Basel Institute of Commons and Economics. Svjetski monitor društvenog kapitala je partnerski projekat u okviru ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN SDG).

Na osnovu ovog sporazuma, IUS će doprinijeti vođenju polugodišnjeg monitoringa društvenog kapitala Bosne i Hercegovine zajedno sa Basel Institute of Commons and Economics. Svi unosi podataka će biti prikupljeni u online bazi podataka preko portala Svjetskog društvenog monitoringa: http://trustyourplace.com/. Podaci će biti vlasništvo Basel Instituta of Commons and Economics i IUS će dobiti rezultate istraživanja u Excel formatu i imaće pravo korištenja i objavljivanja rezultata u akademske svrhe. Trajanje saradnje je pet godina, a u ovom periodu će se sprovesti deset polugodišnjih istraživanja.

Top