SERIJA SARAJEVSKIH PREDAVANJA: Simpozijum na temu „Globalizacija visokog obrazovanja, situacija na Balkanu, javni vs privatnih univerziteta” privukao mnogo pažnje

U petak 28. maja 2010. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu je organizovao prvi simpozij u seriji Sarajevskih predavanja „Globalizacija visokog obrazovanja, situacija na Balkanu, javni vs privatnih univerziteta”. Simpozijum je održan u IUS-ovom amfiteatru u prizemlju sa početkom u 10:00.

Moderator simpozijuma je bio prof. dr. Harry Miller sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Simpozijum je propratio veliki broj medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine, a državna i federalna televizija su emitovale izvještaje u svojim udarnim terminima.

Skup je otvorio prorektor IUS-a, doc. dr. Muhamed Hadžiabdić koji je pozdravio prisutne. Simpozij je zatim nastavljen sa predavanjem „Prevod kvaliteta u kvantitet: Šta čini dobrog edukatora/Univerzitet visoko rangiranim?” koje je odrzao g-din. Bojan Šošić, predavač biološke psihologije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Prof. Dr. Kemal Hanjalić profesor emeritus na Fakultetu primjenjenih nauka na Delft tehničkom univerzitetu u Holandiji i član IUS-ovog Upravnog odbora je održao predavanje na temu „Evaluacija istraživanja- mit ili preduslov za ulazak u globalne istraživačke zajednice (kriterijum, mjera i indikacija, relativizacija, neki primjeri)”.

Nakon njegove prezentacije uslijedila je prezentacija prof. dr. Slobodana Loge, profesora emeritusa psihijatrije na Univerzitetu u Sarajevu i potpredsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH na temu „Trendovi u nauci u BiH, investicioni planovi za budućnost. Koliko dakeko smo od vrha?” Nakon prof. dr. Loga, prof. dr. Srebren Dizdar bivši dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je govorio o “Kompatibilnosti studija između javnog i privatnog univerziteta u BiH i (ne)mogućnosti ucenika za prebacivanje u oba smjera”.

Simpozij je završen prezentacijom prof. dr. Nenada Tanovića, bivšeg dekana Prirodno matematičkog fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu „Priča o dva sistema visokog obrazovanja – BiH i Belgija”.

Top