Serija javnih predavanja Pravnog fakulteta: Prebivalište djeteta i međunarodne otmice djece u digitalnom dobu, predavač dr. sci. Darko Soldat

l

U četvrtak, 26. oktobra 2023. godine, Pravni fakultet (FLW) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), u okviru redovne serije javnih predavanja Pravnog fakulteta, ugostio je uglednog dr. sci. Darka Soldata, tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je održao predavanje pod nazivom „Prebivalište djeteta i međunarodne otmice djece u digitalnom dobu“.

Predavač je kombinovao teoriju i praksu međunarodnog privatnog prava, naglasivši važnost ovog tematskog područja i pravne izvore za rješavanje sporova. Publiku je upoznao sa slučajevima iz ove oblasti i postojećim izazovima s kojima se djelatnici suočavaju.

Zahvaljujemo se dr. sci. Soldatu na ovom inspirativnom predavanju koje potiče na razmišljanje.

Share