Seminar iz termografije održan u Centru za cjeloživotno učenje IUS Life

Seminar iz termografije - posmatranja stvari nevidljivim ljudskom oku, održan je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u srijedu, 12. 12. 2017. godine.

Ovo je prvi u seriji planiranih seminara i programa obuke koje organiziraju Centar za cjeloživotno učenje IUS Life i Micom d.o.o. Ovaj poludnevni seminar bio je prilika za inžinjere, tehničare, a i sve druge koje interesuje ova tema da vide distribuciju temperature na različitim površinama koristeči termografsku opremu, i da vide slike koje su golom oku nevidljive.

Sadržaj seminara se fokusira na praktične primjere korištenjem termalnih uređaja.

Sljedeći seminar planiran je za februar 2018. godine. 

Top