Selvira Draganović defended her doctoral thesis
 

Selvira Draganović odbranila svoju doktorsku disertaciju

6. jula 2015. godine, viši asistent na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), Selvira Draganović odbranila je svoju doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod nazivom "Psiho-socijalne odrednice za razvod". Mentor za izradu disertacije je bio emeritus prof. dr. Ismet Dizdarević. Članovi Odbora su bili doc. dr. Saša Drače i doc. dr. Enedina Hasanbegović-Anić. Viši asistent Selvira Draganović je dobila pohvalu za izbor ove savremene, važne i nedovoljno istražene teme za disertaciju. Ovom prilikom Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) želi čestitati dr. Draganović za uloženom trudu i nadamo se da će njeni rezultati istraživanja biti od značaja za psihologe, porodične terapeute i bh društvo u cjelini.

Top