Šef Nacionalnog ureda za Erasmus na IUS-u održao predavanje o evropskim univerzitetima i Erasmus povelji

Head of National Erasmus Office

U srijedu, 13. decembra 2023. godine, gospodin Suad Muhibić, šef Nacionalnog ureda za Erasmus u Bosni i Hercegovini, posjetio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Posjeta je organizovana nakon poziva koji je uputila dr. Nađa Beglerović, rukovodilac Ureda za sponzorisane projekte (OSP) na IUS-u.

Gospodin Muhibić je tokom posjete održao prezentaciju usmjerenu na dva ključna tematska područja – evropske univerzitete i Erasmus povelju za visoko obrazovanje. Njegovo izlaganje je detaljno istražilo bit i značaj evropskih univerziteta, i ukazalo na njihovu ulogu u poticanju saradnje, akademske izvrsnosti i inovacija među visokoobrazovnim institucijama unutar Evropske unije.

Osim toga, gospodin Muhibić je objasnio važnost Erasmus povelje za visoko obrazovanje i istakao njenu ključnu ulogu u olakšavanju međunarodne saradnje i mobilnosti studenata, čime se poboljšava kvalitet i konkurentnost sistema visokog obrazovanja.

Dr. Beglerović se zahvalila gospodinu Muhibiću na posjeti i istakla važnost takvih dijaloga u daljnjem unapređivanju akademske saradnje i usklađivanju IUS-a s evropskim obrazovnim okvirima.

Posjeta šefa Nacionalnog ureda za Erasmus je omogućila značajnu priliku da IUS stekne uvide u inicijative evropskog visokog obrazovanja. Potvrdila je predanost institucije poticanju međunarodnih partnerstava i usvajanju načela akademske saradnje koje promoviše program Erasmus+.

Share