Savjetodavni odbor FBA uključivaće predstavnike privrede, akademije, javne uprave i nevladinih organizacija

Savjetodavni odbor Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) – koji u svom sastavu ima predstavnike vodećih kompanija, vladinih i nevladinih organizacija, te partnerskih univerziteta – sastao se po prvi put 9. februara 2018. godine na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Sastanak je otvoren toplom dobrodošlicom domaćina, dekana Fakulteta menadžmenta i javne uprave dr. Sencera Yeralana, i prorektora dr. Mirsada Karića u ime menadžmenta IUS-a. U nastavku sastanka uslijedila je kratka prezentacija IUS-a, prezentacija Fakulteta menadžmenta i javne uprave, te prezentacije IUS-ovih Ureda za međunarodnu saradnju, Ureda za upravljenje projektima i Centra za cjeloživotno učenje IUS Life.

U svrhu kritičkog osvrta na planove i programe fakulteta te savjetovanja, Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA) osnovao je spomenuti Savjetodavni odbor FBA. Takvi odbori uobičajeni su u akademiji, i oni daju smjernice i savjete kako uskladiti obrazovne i akademske napore sa potrebama kompanija i zajednice.

Uloga Savjetodavnog odbora biće ne samo da osigura savremenost planova i programa, već i da da povratne informacije o ciljevima studijskih programa. Kompanije i institucije mogu takođe dobiti puno od učešća u odboru tako što imaju pristup najboljim diplomcima i mogu biti u toku sa univerzitetskim istraživanjima. Često, u prilikama kada se poklapaju interesi univerziteta i institucija, organiziraju se zajednički projekti.

Članstvo u odboru je počasna uloga i potpuno na volonterskoj osnovi.

FBA i IUS žele iskoristiti ovu priliku da se zahvale na učešću članovima odbora, a to su: Edin Ćerić iz BBI Real Estate, Alija Aljović iz Federalnog ministarstva finansija, Ivan Dragosan iz kompanije Symphony, Nedžib Delić koordinator reforme javne uprave, član parlamenta BiH Nevenka Savić, profesor AGH univerziteta nauke i tehnologije Barbara Tora, Marcin Lubas sa sociološkog instituta Univerziteta Jagiellonian iz Krakova, Aldin Camović iz kompanije Micom, Armin Talić iz kompanije Bit Alliance, Omar Krivosija iz kompanije Microsoft, Tarik Alijagić iz kompanije Ernst & Young, Christos Michalakelis, Effi Staiou i Karine Manerfelt.

Top