Saradnja sa Istanbul Commerce University

U cilju unaprjeđenja saradnje i razmjene znanja na polju obrazovanja, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), u srijedu, 18. septembra 2013. godine, posjetio je prof. dr. Nazim Ekren, rektor Istanbul Commerce University iz Turske.

Povod posjete uvaženog rektora je potpisivanje memoranduma o razumijevanju i protokola o međunarodnoj saradnji na polju obrazovanja između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Istanbul Commerce University u Turskoj.

Potpisivanjem memoranduma i protokola o saradnji, ova dva univerziteta su se obavezala da će zajedničkim snagama pokretati projekte i tijesno sarađivati: u oblasti istraživanja i međunarodnih projekata, organizovanju stručno-edukativnih seminara i radionica, razmjeni naučnog, stručnog i obrazovnog kadra i drugih saradnika, razmjeni naučnih i stručnih iskustava i dostignuća, razmjeni dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, te razmjeni publikacija i stručne literature.

Ispred Istanbul Commerce University dokumente je potpisao, rektor Univerziteta, prof. dr. Nazim Ekren, a ispred Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu.

Potpisani dokumenti su od velike važnosti za IUS, kako na polju internacionalne razmjene studenata i uposlenika, tako i za akademsku, kulturnu i naučnu saradnju IUS-a sa respektabilnim obrazovnim institucijama u Turskoj.

Top