Saradnja na očuvanju kulture sjećanje: Posjeta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida

museum

Delegacija Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) posjetila je Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu kako bi razgovarala o saradnji na očuvanju kulture sjećanja na događaje iz 1990-ih u Bosni i Hercegovini. Delegacija, uključujući vanrednog profesora Muhammeda Yasira Göza, prorektora za opće poslove na IUS-u, i dr. Hamzu Preljevića, direktora Centra za balkanske studije na IUS-u, posjetila je izložbe muzeja i čula priče o ratu, uključujući genocid u Srebrenici 1995. godine.

Preljević je istakao važnost saradnje s muzejom na sjećanju na žrtve rata i promicanju obrazovnih inicijativa. Razgovarali su o uključivanju bivših studenata IUS-a u muzeje i istakli potrebu suočavanja s ogromnim patnjama tokom rata kako bi se osiguralo da se takvi zločini nikada ne zaborave.

Preljević je naglasio ključnu ulogu institucija poput Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida u borbi protiv historijske amnezije i očuvanju kolektivne prošlosti. Naglasio je opasnost zaborava i važnost razvijanja kulture sjećanja, posebno s obzirom na pokušaje umanjivanja ili negiranja događaja iz 1990-ih. Kroz inicijative poput ljetnih škola i istraživačkih projekata, njihova saradnja ima za cilj doprinijeti obnovi društva u Bosni i Hercegovini poticanjem razumijevanja, empatije i otpornosti među budućim generacijama.

Belma Zulić, kustosica muzeja, istakla je važnost promicanja obrazovanja o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Naglasila je važnost saradnje u njegovanju kulture sjećanja za bolju budućnost.

Share