Retorika i debata u britanskom parlamentu

U petak i subotu, 6. i 7. marta 2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), Debatni klub IUS-a u saradnji sa IDEA Jugoistočne Evrope organizirao je radionicu o temi ‘’Retorika i debata u britanskom parlamentu’’. Predavači su bili Milan Vignjević, profesionalni trener (IDEA) iz Beograda, doc. dr. Joseph Joe Kaminski, sa Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS) i Serap Fišo, student-demonstrator na programu Društvenih i političkih nauka Fakulteta umjetnosti i društevnih nauka (FASS). 

Tokom oba dana radionice, unutar studentskih grupa osim pravila i strategije povezane s britanskim parlamentarnim raspravama, studenti su imali mogućnost da svaki prezentirani slučaj detaljno razrade. Studenti su također imali priliku da se uključe praktično u raspravu koristeći načela debate britanskog parlamenta. Na kraju radionice, Milan Vignjević je istakao svoje odlično iskustvo u radu sa IUS-ovim studentima, te posebno naglasio ugodan i moderan ambijent koji je vidio unutar Kampusa IUS-a; Također, naveo je da uskoro planira nastaviti sa obukom formiranog tima IUS Debatnog kluba.

Top