Rektor IUS-a prof. dr. Tahsin Erkan Türe održao govor na prvoj radionici za dizajn silabusa

U četvrtak, 24. novembra 2016. godine, Ured za osiguranje kvaliteta na IUS-u organizovala je prvu radionicu koja se odnosi na dizajn silabusa. Predavanje je održao rektor IUS-a prof. dr. Tahsin Erkan Türe.

Ova radionica je prva u niza predviđenih radionica koja će pokrivati teme koje se odnose na poboljšanje kvaliteta studija na IUS-u.

Tokom svog govora, rektor je dodatno pojasnio sve tačke razvoja i komunikacije plana i aktivnosti koje će se održati na IUS-u u budućnosti.

Tokom radionice, učesnici su razgovarali o sljedećim temama:

- Struktura silabusa,

- Ishodi učenja i njihov odnos prema procjeni,

- Odnos ishoda učenja na ECTS kredite.

Rektor je naglasio trenutnu situaciju IUS-a i tom prilikom rekao da je naš univerzitet najbolji privatni univerzitet u BiH, ali da možemo uložiti više truda da bi bio još bolji i kvalitetniji.

Top