Radna posjeta delegacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

U četvrtak, 5. februara 2015. godine, Internacionalni univerzitetu u Sarajevu (IUS) posjetila je delegacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Delegaciju je predvodio Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, nauku i mlade, Abid Fejzić, pomoćnik ministra za sektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, Azemina Njuhović, pomoćnik ministra u sektoru za informatizaciju obrazovanja i nauka i Ljiljana Prelčec, sekretar Ministarstva. Uvažene goste primio je rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu. 

Članovi delegacije Ministarstva naglasili su da ih raduje uspješna institucionalna saradnja sa predstavnicima IUS-a. Također su čestitali rektoru na dosadašnjim rezultatima IUS-a koji su ostvareni u proteklom periodu. Rektor Oğurlu je nalasio da IUS kao obrazovna institucija svoje iskustvo, znanje i energiju želi usmjeriti ka boljitku Bosne i Hercegovine i cijelog regiona. Također je istakao da saradnja sa Ministarstvom doprinosi kvalitetnom razvoju obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka, delegacija Ministarstva obišla je Kampus IUS-a, labaratorije, umjetničku galeriju, istraživačke centre i druge prostorije na IUS-u.

Top