Workshop: "Urban and architectural design problems in the contemporary city: The case of Sarajevo"
 

Radionica: "Urbanističko-arhitektonsko rješenje problema u savremenom gradu: slučaj Sarajeva"

Od 10-14. novembra 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu će se održati  Međunarodna konferencija i radionica. Konferenciju i radionicu organizira  Internacionalni univerzitet u Sarajevu (BiH) u saradnji sa Tehnološkim univerzitetom Silesian u Gliwice-ma (Poljska) i PWSZ Univerzitetom u Racibórz-u (Poljska). Ovaj događaj će se održati u svečanom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), u prizemlju zgrade A.

Teme radionice su:

  1. Redefinisanje centralnog gradskog područja Sarajeva. Marijin dvor je jedna od najvažnijih četvrti u gradu. Na kraju XIX vijeka, ovaj dio grada je ozvačavao rub gradske jezgre i viđen je kao potencijalni budući kulturni, administrativni i trgovački centar. Danas u ovoj četvrti preovladava komercijalna funkcija ostavljajući  ga u fragmentiranom obliku sa potrebom za razvijanje. Osjetljiv pristup pri dopunama dizajna krajolika pomoći će Marijin dvoru da doživi svoj puni potencijal. To je primarna svrha ovog projekta.
  2. Jačanje glavnih sastava (osi/kota) urbane jezgre Sarajeva: Sarajevo je organizirano i građeno oko važnih urbanih osi/kota i čvorova, koji su se dijelom izgubili kao posljedica rata. Zbog toga projekt će nastojati ojačati ose/kote koje vode od Marijin dvora do željezničke stanice, trga i autobuske stanice, kao i drugim dijelovima grada: Marijin dvor - Skenderija (poslovni, sportski i kulturni dio grada za vrijeme bivše SFR Jugoslavije).
  3. Stvaranje linearnog pristupa gradu prateći glavni saobraćajni čvor i stvaranje uslova za revalorizaciju post-industrijskih područja. Ovaj projekt će se fokusirati na revitalizaciju post-industrijskog kretanja duž glavne željezničke linije za pokretanje raznih prijedloga multifunkcionalnih i multistrukturalnih rasporeda. Ta područja uključuju urbane ruševine koje su nedavno dobile na značaju zbog njihove neposredne blizine središta grada.

Koordinatori radionice su:

  • Profesor Joanna Sokołowska-Moskwiak
  • Profesor Ewa Stachura
  • Predavač Tijana Tufek-Memišević

Za sve zainteresirane učesnike za Međunarodnu konferenciju i radionicu, aplikaciju možete  podnijeti na:

https://docs.google.com/forms/d/1_btw9mk89_1To07GP6sonVdAt30_7tkYrSsKMrc8Gdo/viewform

Top