Prvi Balkanski kongres pod nazivom "Promjena na Balkanu od 1990. Godine" održana je na IUS

Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, sa velikim brojem poznatih govornika, zainteresovanih učesnika i uglednih gostiju, 20. i 21. aprila 2012. godine održan je Prvi Balkanski Kongres pod nazivom ''Promjena stanja na Balkanu od 1990. godine''.

Na prvom Kongresu, glavna zadaća bila je istraživanje iskustava u cilju pregleda historije Balkana i procjene trenutne situacije. Cilj kongresa je spajanje nove misije i vizije sa novim metodama i trendovima rada, te okupiti učesnike, studente sa različitih univerziteta.

Kongres ima za cilj ujedno i pružiti sredstva za razumijevanje vanjske politike Turske prema Balkanu s akcentom na Bosnu i Hercegovinu u cilju stabilnijeg odnosa među državama Balkana.

Kongres je otvorio profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, prof. Dr. Ešref Kenan Rašidagić i generalni direktor Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić.

Ovaj dvodnevni događaj, za koji je planirano da se nastavi održavati jednom godišnje u narednom periodu, bit će organiziran u saradnji sa Parlamentom studenata IUS-a (SPIUS), Klubom poduzetnika Internacionalnog univerziteta Sarajevo (EPSC IUS), Savezom za studije o međunarodnim odnosima (IRSA), Obrazovnim centrom za demokraciju i ljudska prava CIVITAS BiH.

Top