Promocija knjige prof. dr. Aliye Fatme Mataracı

Promocija knjige pod nazivom “Trgovina u ratu: Poslovna Podudarnost osmansko-muslimanske trgovačke porodice” autora prof. dr. Aliye Fatma Mataraci organizovana je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u četvrtak, 12. januar 2017. Promociju je moderirao prof. dr. Mesut Idriz sa Pravnog fakulteta na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a promotori su bili prof. dr. Edin Radušić i doc. dr. Amila Kasumović sa Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.

Rad prof. dr. Mataraci nudi snimak osmansko – muslimanske trgovačke kuće integrisane u međunarodnu trgovinu, sa ograncima u Manchesteru, Istanbulu i Rize 1914., prilikom pada Osmanskog carstva i burnog početka Prvog svjetskog rata. Knjiga se temelji uglavnom na informacijama koje se nalaze u trgovačkim kućnim prepiskama, a koje su objedinjene u 355 stranica, uključujući i 312 komercijalnih pisama, 32 fakture, i sedam stranica evidencije duga. Prof. dr. Edin Radušić opisao je rad prof. dr. Mataraci  kao "ozbiljnu analizu primarnih izvora na pitanje identiteta politike mladih Turaka, pa čak i više na uspjeh takve politike." Doc. dr. Amila Kasumović je naglasila značaj trgovine u ratu kao mikro - povijesti koja nudi svojim čitaocima "ne samo uvid u povijest trgovine u Osmanskom carstvu, ali i prilika da steknu bolje razumijevanje mentaliteta osmansko-muslimanskih trgovaca , pogled na njihov privatni svijet."

Prof. Dr Aliye Fatma Mataraci predaje na odsjeku društvenih i političkih nauka na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, od oktobra 2011. godine. Dr. Mataraci je ekspert iz oblasti historijskih nauka, među kojima su rana i kasna osmanska historija, historija Balkana, društvena i ekonomska historija Evrope, istraživanje političke historije i tako dalje.

Na kraju svečanosti, muzičar Koray Sıpçıkoğlu izveo je recital, u kojem je odsvirao melodiju porodice trgovaca.

Koristimo ovu priliku da čestitamo prof. dr. Aliye Fatma Mataraci na ovom značajnom doprinosu u oblasti historije.

Top