Projekat DeepGreenInno otključava potencijal inovacija u nauci o materijalima

ll

Doc. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić sa Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), van. prof. dr. Emil Knezović da Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) i dr. Nađa Beglerović iz Ureda sponzorisanih projekata (OPS) su prošle sedmice na Univerzitetu u Banjoj Luci prisustvovali seriji sastanaka i obuka pod naslovom „ Radionica o primijenjenim materijalima“ koja je povezana sa projektom Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju „DeepGreenInno“. Doc. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić je učesnicima predstavila svoje istraživanje. Drugi izlagači su bili koordinatorica projekta, prof. dr. Suzana Gotovac-Atlagić sa Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr. Dušan Losić sa Univerzieta Adelaide i mladi istraživač Milomir Šuvira sa Univerziteta u Washingtonu.

Projekat DeepGreenInno je prvi projekat Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju u Bosni i Hercegovini, kojim koordinira Univerzitet u Banjoj Luci sa sedam partnera iz šest zemalja. Projekat DeepGreenInno će posebno doprinijeti Evropskoj inicijativi za talente u oblasti dubokih tehnologija kroz izgradnju kapaciteta partnerskih visokoškolskih institucija. Fokus projekta je povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologiji zelenih materijala, zelene hemije, i zaštiti okoliša u vezi sa lancem materijala. Pored razumijevanja dimenzije duboke tehnologije u oblasti „tehnologije zelenih materijala“, projekat će također pomoći mladim ljudima da šire razmišljaju, razmatraju osnivanje startupa i koriste zelenija rješenja u svom radu.

Share